Svátek

Zobrazit dnešní svátek

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Nový rok
2. 1. sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský Karina
3. 1. Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa Radmila
4. 1. sv. Anděla z Foligna Diana
5. 1. sv. Telesfor Dalimil
6. 1. Slavnost Zjevení Páně Tři králové
7. 1. sv. Rajmund z Peňafortu Vilma
8. 1. sv. Severin, svátek Křtu Páně Čestmír
9. 1. sv. Julián Vladan
10. 1. sv. Agathon (Dobromil) Břetislav
11. 1. ct. Marie Elekta Bohdana
12. 1. sv. Probus (Pravoslav) Pravoslav
13. 1. sv. Hilarius z Poitiers Edita
14. 1. sv. Sáva Srbský Radovan
15. 1. sv. Pavel Poustevník Alice
16. 1. sv. Marcel I. Ctirad
17. 1. sv. Antonín Veliký Drahoslav
18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů Vladislav
19. 1. sv. Márius a Marta a jejich synové Doubravka
20. 1. sv. Fabián a Sebastián Ilona
21. 1. sv. Anežka Římská Běla
22. 1. sv. Vincenc Slavomír
23. 1. sv. Ildefons Zdeněk
24. 1. sv. František Saleský Milena
25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla Miloš
26. 1. sv. Timotej (Bohuslav) a Titus Zora
27. 1. sv. Anděla Mericiová Ingrid
28. 1. sv. Tomáš Akvinský Otýlie
29. 1. sv. Sulpicius Zdislava
30. 1. sv. Martina Robin
31. 1. sv. Jan Bosko Marika
1. 2. sv. Pionius Hynek
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Nela
3. 2. sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) Blažej
4. 2. sv. Ondřej Corsini Jarmila
5. 2. sv. Agáta (Háta, Dobruše) Dobromila
6. 2. sv. Pavel Miki a druhové Vanda
7. 2. sv. Richard Veronika
8. 2. sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada, sv. Josefína Bakhita Milada
9. 2. sv. Apollonie Apolena
10. 2. sv. Scholastika Mojmír
11. 2. Panna Maria Lurdská Božena
12. 2. sv. Benedikt Aniánský Slavěna
13. 2. sv. Kateřina Ricciová Věnceslav
14. 2. sv. Valentin; sv. Konstantin-Cyril Valentýn
15. 2. sv. Jiřina; bl. Bedřich Bachstein a druhové, pražští mučedníci Jiřina
16. 2. sv. Juliána Ljuba
17. 2. sv. Alexius a druhové Miloslava
18. 2. sv. Simeon Gizela
19. 2. bl. Godšalk Patrik
20. 2. sv. Nikefor Oldřich
21. 2. sv. Petr Damiani Lenka
22. 2. Stolec sv. Petra, Popeleční středa Petr
23. 2. sv. Polykarp Svatopluk
24. 2. sv. Modest Matěj
25. 2. sv. Valburga Liliana
26. 2. sv. Alexandr Dorota
27. 2. sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie Alexandr
28. 2. sv. Roman Lumír
29. 2. sv. Hilarius Horymír
1. 3. sv. Suitbert Bedřich
2. 3. sv. Simplicius Anežka
3. 3. sv. Kunhuta Kamil
4. 3. sv. Kazimír Stela
5. 3. sv. Teofil (Bohumil) Kazimír
6. 3. bl. Frederik (Bedřich, Miroslav) Miroslav
7. 3. sv. Perpetua a Felicita (Blažena) Tomáš
8. 3. sv. Jan z Boha Gabriela
9. 3. sv. Františka Římská Františka
10. 3. sv. Jan Ogilvie Viktorie
11. 3. sv. Eulogius z Cordoby Anděla
12. 3. sv. Kvirin Řehoř
13. 3. sv. Patricie (Vlasta) Růžena
14. 3. sv. Matylda Rút, Matylda
15. 3. sv. Longin Ida
16. 3. sv. Heribert Elena, Herbert
17. 3. sv. Patrik Vlastimil
18. 3. sv. Cyril Jeruzalémský Eduard
19. 3. Neděle Laetare Josef
20. 3. sv. Archip, slavnost sv. Josefa Světlana
21. 3. bl. Serapion Radek
22. 3. sv. Epafrodit Leona
23. 3. sv. Turibius z Mongroveja Ivona
24. 3. sv. Kateřina Švédská Gabriel
25. 3. sv. Dismas Marián
26. 3. sv. Kastulus (Haštal) Emanuel
27. 3. sv. Rupert Dita
28. 3. sv. Rogát a druhové Soňa
29. 3. sv. Ludolf (Slavomil) Taťána
30. 3. sv. Jan Klimak Arnošt
31. 3. bl. Balbína Quido
1. 4. sv. Makarius (Blahomír) Hugo
2. 4. sv. František z Pauly, Květná neděle Erika
3. 4. sv. Niketas, pondělí Svatého týdne Richard
4. 4. sv. Isidor, úterý Svatého týdne Ivana
5. 4. sv. Vincenc Ferrerský, středa Svatého týdne Miroslava
6. 4. sv. Notger, Zelený čtvrtek Vendula
7. 4. sv. Jan Křtitel de la Salle, Velký pátek Heřman, Hermína
8. 4. sv. Albert, Bílá sobota Ema
9. 4. sv. Marie Kleofášova, Boží hod velikonoční Dušan
10. 4. sv. Michael de Sanctis, pondělí Velikonočního oktávu Darja
11. 4. sv. Stanislav, úterý Velikonočního oktávu Izabela
12. 4. sv. Julius, středa Velikonočního oktávu Julius
13. 4. sv. Martin I., čtvrtek Velikonočního oktávu Aleš
14. 4. sv. Lambert, pátek Velikonočního oktávu Vincenc
15. 4. sv. Anastázie, sobota Velikonočního oktávu Anastázie
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová / sv. Damián de Veuster, neděle Božího milosrdenství Irena
17. 4. sv. Inocenc Rudolf
18. 4. sv. Krescenc (Rostislav) Valerie
19. 4. sv. Ema Rostislav
20. 4. sv. Hugo Marcela
21. 4. sv. Anselm Alexandra
22. 4. sv. Leonides Evženie
23. 4. sv. Vojtěch Vojtěch
24. 4. sv. Jiří Jiří
25. 4. svátek sv. Marka Marek
26. 4. sv. Richarius Oto
27. 4. sv. Zita Jaroslav
28. 4. sv. Petr Chanel / sv. Ludvík Maria Grignion / sv. Gianna Beretta-Molla Vlastislav
29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské Robert
30. 4. sv. Zikmund Blahoslav
1. 5. Dělník sv. Josef Svátek práce
2. 5. sv. Athanasius Zikmund
3. 5. sv. Filipa a Jakuba, svátek Alexej
4. 5. sv. Florián Květoslav
5. 5. sv. Gothard Klaudie
6. 5. sv. Jan Sarkander Radoslav
7. 5. sv. Benedikt II. Stanislav
8. 5. Panna Maria, Prostřednice milostí Den vítězství
9. 5. sv. Hermus Ctibor
10. 5. sv. Izidor Blažena
11. 5. sv. Ignác z Láconi Svatava
12. 5. sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus Pankrác
13. 5. sv. Ondřej Hubert Fournet Servác
14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola Bonifác
15. 5. sv. Žofie Žofie
16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého Přemysl
17. 5. sv. Paschal Baylon Aneta
18. 5. sv. Jan I. Nataša
19. 5. sv. Petr Celestin Ivo
20. 5. sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský Zbyšek
21. 5. sv. Ondřej Bobola Monika
22. 5. sv. Julie Emil
23. 5. sv. Jan Křtitel de Rossi Vladimír
24. 5. sv. Vincent Lerinský Jana
25. 5. sv. Beda Ctihodný / sv. Řehoř VII. / sv. Marie Magdaléna de Pazzi Viola
26. 5. sv. Filip Neri, slavnost Nanebevstoupení Páně Filip
27. 5. sv. Augustin z Canterbury Valdemar
28. 5. sv. Emil Vilém
29. 5. sv. Maximin Maxmilián
30. 5. sv. Zdislava Ferdinand
31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie Kamila
1. 6. sv. Justin Laura
2. 6. sv. Marcelin a Petr Jarmil
3. 6. sv. Karel Lwanga a druhové Tamara
4. 6. sv. František Caracciolo Dalibor
5. 6. sv. Bonifác, slavnost Seslání Ducha Svatého Dobroslav
6. 6. sv. Norbert, památka Panny Marie, Matky církve Norbert
7. 6. sv. Robert Iveta/Slavoj
8. 6. sv. Medard Medard
9. 6. sv. Efrém Syrský, svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Stanislava
10. 6. sv. Maxim Gita
11. 6. sv. Barnabáš Bruno
12. 6. sv. Jan z Fakunda, slavnost Nejsvětější Trojice Antonie
13. 6. sv. Antonín z Padovy Antonín
14. 6. sv. Anastáz Roland
15. 6. sv. Vít Vít
16. 6. sv. Benon (Zbyněk), slavnost Těla a krve Páně Zbyněk
17. 6. sv. Řehoř Barbarigo Adolf
18. 6. sv. Marina Milan
19. 6. sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald Leoš
20. 6. sv. Silverius Květa
21. 6. sv. Alois Gonzaga Alois
22. 6. sv. Jan Fisher a Tomáš More Pavla
23. 6. sv. Josef Cafasso Zdeňka
24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele/slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Jan
25. 6. sv. Vilém, ct. Ivan, památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Ivan
26. 6. sv. Jan a Pavel Adriana
27. 6. sv. Cyril Alexandrijský Ladislav
28. 6. sv. Irenej (Lubomír) Lubomír
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla Petr a Pavel
30. 6. sv. prvomučedníci římští Šárka
1. 7. sv. Theobald (Děpolt) Jaroslava
2. 7. sv. Ota Patricie
3. 7. Svátek sv. Tomáše Radomír
4. 7. sv. Prokop Prokop
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů
6. 7. sv. Marie Gorettiová Státní svátek - Mistr Jan Hus
7. 7. sv. Wilibald Bohuslava
8. 7. sv. Kilián Nora
9. 7. sv. Veronika Giulianiová Drahoslava
10. 7. sv. Amálie (Libuše) Libuše, Amálie
11. 7. svátek sv. Benedikta Olga
12. 7. sv. Jan Qualbert Bořek
13. 7. sv. Jindřich Markéta
14. 7. bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis Karolína
15. 7. sv. Bonaventura Jindřich
16. 7. Panna Maria Karmelská Luboš
17. 7. sv. Česlav a Hyacint Martina
18. 7. sv. Emilián Drahomíra
19. 7. sv. Makrina Čeněk
20. 7. sv. Apolinář Ilja
21. 7. sv. Vavřinec z Brindisi Vítězslav
22. 7. sv. Marie Magdaléna Magdaléna
23. 7. svátek sv. Brigity Libor
24. 7. sv. Kristina; sv. Šarbel Makhlúf Kristýna
25. 7. svátek sv. Jakuba apoštola Jakub
26. 7. sv. Jáchym a Anna Anna
27. 7. sv. Gorazd a druhové Věroslav
28. 7. sv. Nazarius a Celsus Viktor
29. 7. sv. Marta Marta
30. 7. sv. Petr Chryzolog Bořivoj
31. 7. sv. Ignác z Loyoly Ignác
1. 8. sv. Alfons z Liguori Oskar
2. 8. sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard Gustav
3. 8. sv. Lydie Miluše
4. 8. sv. Jan Maria Vianney Dominik
5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie Kristián
6. 8. Svátek Proměnění Páně Oldřiška
7. 8. sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové Lada
8. 8. sv. Dominik Soběslav
9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Roman
10. 8. svátek sv. Vavřince Vavřinec
11. 8. sv. Klára Zuzana
12. 8. sv. Euplus/sv. Jana Františka de Chantal Klára
13. 8. sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans Alena
14. 8. sv. Maxmilián Kolbe Alan
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Hana
16. 8. sv. Štěpán Jáchym
17. 8. sv. Myron Petra
18. 8. sv. Helena Helena
19. 8. sv. Jan Eudes Ludvík
20. 8. sv. Bernard Bernard
21. 8. sv. Pius X. Johana
22. 8. Panna Maria Královna Bohuslav
23. 8. sv. Růžena z Limy Sandra
24. 8. svátek sv. Bartoloměje apoštola Bartoloměj
25. 8. sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, sv. Josef Calasanzský Radim
26. 8. ct. Martin Středa Luděk
27. 8. sv. Monika Otakar
28. 8. sv. Augustin Augustýn
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele Evelína
30. 8. sv. Fiakr Vladěna
31. 8. sv. Rajmund Pavlína
1. 9. sv. Jiljí Linda, Samuel
2. 9. sv. Justus Adéla
3. 9. sv. Řehoř Veliký Bronislav
4. 9. sv. Růžena z Viterba Jindřiška
5. 9. sv. Viktorin (Vítězslav), sv. Tereza z Kalkaty Boris
6. 9. sv. Magnus Boleslav
7. 9. sv. Melichar Grodecký a druhové Regína
8. 9. Svátek Narození Panny Marie Mariana
9. 9. sv. Petr Klaver Daniela
10. 9. bl. Karel Spinola Irma
11. 9. sv. Emilián z Vercelli Denisa
12. 9. sv. Quido; jméno Panny Marie Marie
13. 9. sv. Jan Zlatoústý Lubor
14. 9. Svátek Povýšení sv. kříže Radka
15. 9. Panna Maria Bolestná Jolana
16. 9. sv. Ludmila Ludmila
17. 9. sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmino Naděžda
18. 9. sv. Josef Kupertinský Kryštof
19. 9. sv. Januarius Zita
20. 9. sv. Ondřej, Pavel a druhové Oleg
21. 9. Svátek sv. Matouše Matouš
22. 9. sv. Mořic a druhové Darina
23. 9. sv. Konstanc z Ankony - sv. Pio z Pietrelciny Berta
24. 9. sv. Gerard (Jaromír) Jaromír
25. 9. sv. Kleofáš Zlata
26. 9. sv. Kosma a Damián Andrea
27. 9. sv. Vincenc z Paula Jonáš
28. 9. Slavnost sv. Václava Václav - Státní svátek - Den české státnosti
29. 9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela Michal
30. 9. sv. Jeroným Jeroným
1. 10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše Igor
2. 10. sv. andělé strážní Olívie, Oliver
3. 10. sv. Maxmilián Bohumil
4. 10. sv. František z Assisi František
5. 10. sv. Faustyna Kowalská, sv. Palmác Eliška
6. 10. sv. Bruno Hanuš
7. 10. Panna Maria Růžencová Justýna
8. 10. sv. Simeon Věra
9. 10. sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi Štefan, Sára
10. 10. sv. Paulin Marina
11. 10. sv. German, sv. Jan XXIII. Andrej
12. 10. sv. Radim Marcel
13. 10. sv. Eduard Renáta
14. 10. sv. Kalist I. Agáta
15. 10. sv. Terezie od Ježíše Tereza
16. 10. sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque Havel
17. 10. sv. Ignác Antiochijský Hedvika
18. 10. Svátek sv. Lukáše Lukáš
19. 10. sv. Izák Jogues a druhové Michaela
20. 10. sv. Irena Vendelín
21. 10. bl. Karel Rakouský, sv. Hilarion Brigita
22. 10. sv. Jan Pavel II., sv. Marie Salome Sabina
23. 10. sv. Jan Kapistránský Teodor
24. 10. sv. Antonín Maria Klaret Nina
25. 10. sv. Kryšpín Beáta
26. 10. sv. Rustik Erik
27. 10. sv. Frumencius Šarlota, Zoe
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
29. 10. bl. Marie Restituta Silvie
30. 10. sv. Marcel Tadeáš
31. 10. sv. Wolfgang Štěpánka
1. 11. Slavnost Všech svatých Felix
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Památka zesnulých
3. 11. sv. Martin de Porres Hubert
4. 11. sv. Karel Boromejský Karel
5. 11. sv. Zachariáš a Alžběta Miriam
6. 11. sv. Leonard (Linhart) Liběna
7. 11. sv. Willibrord Saskie
8. 11. sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír) Bohumír
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky Bohdan
10. 11. sv. Lev Veliký Evžen
11. 11. sv. Martin Martin
12. 11. sv. Josafat Benedikt
13. 11. Svátek sv. Anežky České Tibor
14. 11. sv. Mikuláš Tavelić Sáva
15. 11. sv. Albert Veliký Leopold
16. 11. sv. Markéta Skotská Otmar
17. 11. sv. Alžběta Uherská Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla Romana
19. 11. sv. Mechtilda Alžběta
20. 11. sv. Felix z Valois Nikola
21. 11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Albert
22. 11. sv. Cecílie Cecílie
23. 11. sv. Klement I. Klement
24. 11. sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Emílie
25. 11. sv. Kateřina Kateřina
26. 11. sv. Silvestr Artur
27. 11. sv. Virgil, 1. neděle adventní Xenie
28. 11. sv. Mansuet (Miloslav) René
29. 11. sv. Saturnin Zina
30. 11. Svátek sv. Ondřeje Ondřej
1. 12. sv. Edmund Kampián Iva
2. 12. sv. Bibiána Blanka
3. 12. sv. František Xaverský Svatoslav
4. 12. sv. Jan Damašský, sv. Barbora, 2. neděle adventní Barbora
5. 12. sv. Sába Jitka
6. 12. sv. Mikuláš Mikuláš
7. 12. sv. Ambrož Benjamín
8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Květoslava
9. 12. sv. Valerie Vratislav
10. 12. sv. Julie a Eulálie Julie
11. 12. sv. Damas I. (Hostivít), 3. neděle adventní Dana
12. 12. Panna Maria Guadalupská Simona
13. 12. sv. Lucie (Světluše) Lucie
14. 12. sv. Jan od Kříže Lýdie
15. 12. sv. Valerián Radana
16. 12. sv. Adelhaida (Adéla) Albína
17. 12. sv. Lazar Daniel
18. 12. sv. Rufus a Zosim, 4. neděle adventní Miloslav
19. 12. bl. Urban Ester
20. 12. sv. Dominik ze Silos Dagmar
21. 12. sv. Petr Kanisius Natálie
22. 12. sv. Servul Šimon
23. 12. sv. Jan Kentský Vlasta
24. 12. Štědrý den Adam a Eva
25. 12. Slavnost Narození Páně 1. svátek vánoční
26. 12. Svátek sv. Štěpána Štěpán
27. 12. Svátek sv. Jana Evangelisty Žaneta
28. 12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků Bohumila
29. 12. sv. Tomáš Becket Judita
30. 12. sv. Evžen David
31. 12. sv. Silvestr Silvestr

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group