Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví bl. Urban

Urban V. se narodil v jihofrancouzském Grizacu roku 1310 pod jménem Guillaeme Grimoard. Vstoupil do benediktinského řádu a stal se doktorem kanonického práva. Vyučoval v Montpellieru a v Avignonu, působil jako opat v Marseille u Svatého Viktora a byl poslán do Neapole jako papežský legát. Po návratu do Avignonu, kde tehdy papežský dvůr sídlil, se účastnil konkláve, které jej 28. září 1362 zvolilo papežem.

Jako papež byl Urban V. přísným a spravedlivým člověkem, postupoval proti přepychu v životě církve a zasazoval se za reformy ve správě a výuce. Sám založil první univerzitu v Uhrách, podporoval studia v Toulouse a v Montpellieru. Více než tisíci studentů zajišťoval stravu a ubytování, knihy a nejlepší vyučující.

Hlavním cílem pro Urbana V. však byl návrat z Avignonu do Říma. V tom jej podporovaly i takové osobnosti, jako byl Francesco Petrarca nebo sv. Brigita Švédská. Do Říma skutečně po mnoha peripetiích a vzdor překážkám, jež mu kladli italští vládcové, dorazil 16. října 1367. Zde se setkal s císařem Karlem IV., jehož ženu Alžbětu Pomořanskou korunoval, neapolskou královnou Janou I. a byzantským císařem Janem V. Palaiologem.

Urban V. se však v Římě potýkal s francouzským nátlakem na návrat do Avignonu. Když vypukla série povstání v řadě měst na území papežského státu, rozhodl se pro návrat a v září 1370 odplul do Avignonu. Tam také záhy nato onemocněl a 19. prosince 1370 zemřel. Jeho úcta jakožto blahoslaveného byla potvrzena papežem Piem IX. roku 1870.Svátek slaví Ester

Toto hebrejské jméno je přejato z perštiny, kde má základ ve slově sitareh, což znamená „hvězda“. Ester tak má stejný základ, jako pradávná slova astronomie nebo astrologie.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group