Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

Na některé ze starých map Německa bychom našli město Breslau. Je to stará slezská Vratislav, dnešní polská Wrócław. Roku 1891 se zde židovským manželům Steinovým narodí dcera Edita.

Edita je vychována ve víře svých otců, avšak zříká se vyznání a věnuje se studiu filosofie. Na univerzitách v Göttingen a ve Freiburgu není jejím učitelem a spolupracovníkem nikdo menší než samotný zakladatel fenomenologie – Edmund Husserl. Vlivem filosofického studia a četby životopisu sv. Terezie z Avily se stává křesťankou a 1. ledna 1922 přijímá křest.

Edita Steinová se nezříká filosofických studií ani jako křesťanka, ba ani jako řeholnice. Roku 1934 vstupuje do kláštera bosých karmelitek jako sestra Terezie Benedikta od Kříže. Stále se věnuje vědě, pokouší se spojit fenomenologii s filosofií sv. Tomáše Akvinského.

Sestra Terezie Benedikta je křesťanka, ale nepřestává být dcerou svého národa. Nad Německem se stahují těžká mračna nacismu, Židé se pro zákon stávají podřadnou rasou – a to platí i pro Editu Steinovou. Proto spolu se svou sestrou Růženou, která také přijala křest a stala se karmelitkou, odchází do kláštera v nizozemském Echtu.

Nizozemí je však krátce po vypuknutí války dobyto Německem. Ostrý protest nizozemských biskupů proti perzekucím Židů vyvolal zostřené pronásledování a spolu s dalšími Židy byly zajaty i Edita a Růžena Steinovy. Ještě před svým zatčením pracovala Edita na knize Věda kříže, která vyšla i v češtině.

Sestra Terezie Benedikta byla odvlečena do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Do poslední chvíle zůstávala věrná Kristu – jak dosvědčují její slova: „Cokoli přijde, jsem na všechno připravena. Ježíš je i zde uprostřed nás.“ Svatá Terezie Benedikta od Kříže, světice naší doby a pro naši dobu, zemřela spolu se svou sestrou a dalšími oběťmi v plynové komoře 9. srpna 1942. Roku 1998 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.Svátek slaví Roman

NyníHudební siesta
Skladba: Suita D-dur pro violu da gamba a continuo - Bourée; Autor: Telemann Georg Philipp; Sóla: Hejný  Petr - viola da gamba; Soubor: Pro arte antiqua
13:30Knihovnička
13:45Komentář Rádia Vatikán
14:00Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Jak se vám líbí
15:50Odpolední proud – Hudební...

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group