Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Cecílie

Svatá Cecílie, panna a mučednice, patří mezi velice známé světice. Vděčí za to faktu, že ji jako svou patronku vzývají sbormistři, hudebníci, zpěváci, varhaníci a vůbec všichni, kdo mají něco do činění s hudbou.

Je to docela zvláštní, jelikož tato světice žila na přelomu 2. a 3. stol., tedy v době, kdy se ještě v křesťanské liturgii hudební nástroje jako doprovod nepoužívaly. Tento patronát svatá Cecílie dostala díky zmínce ze svého životopisu:

Cecílie se již jako mladé děvče rozhodla zůstat pannou pro Boží království. Byla však proti své vůli provdána za mladého římského důstojníka. Když byla v den své svatby uvedena do jeho domu, přivítala ji podle římského zvyku hudba nejrůznějších hudebních nástrojů. Cecílie si však uvědomila, že veškerá tato nádhera není ničím ve srovnání s krásou nebes – a jak píší legendy, „v ozvuku nebeské hudby, který jako by v tu chvíli zaslechla“.

Cecílii se podařilo s přispěním Boží milosti přivést ke křesťanství i svého manžela a jeho bratra. Manžel respektoval její rozhodnutí pro čistotu a zavázal se podobným slibem. všichni tři pak byli záhy udáni jako křesťané a popraveni.

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla,
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
Chvalte ho hlaholem trouby,
chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!
Chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály hlučnými!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

(Žalm 150)

 Svátek slaví Cecílie

Jméno je latinského původu a základem je slovo caecus. Latiníci potvrdí, že český význam tohoto slova je „krátkozraký“ až „slepý“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group