Nepeněžité dary

Příspěvek Proglasu nemusí mít pouze finanční charakter. Vyberte si z dalších možností, jak podpořit naši práci a vysílání:

Členství v Klubu přátel Radia Proglas

Přispíváním rozumíme pomoc

  • manuální – pomoc při třídění a balení zásilek, Kamarád Proglasu roznáší zásilky… (během epidemické situace omezeno)
  • programovou – podílí se na vysílání např. v modlitebním společenství, nebo svojí odborností
  • peněžní – ta je nejčastější
  • modlitební – modlíte se za zdar díla Proglasu

Více informací o Klubu se dozvíte na stránce klubu.

Věcný dar

Podnikáte, prodáváte, sbíráte nebo sami vyrábíte? Můžete nám zaslat věcné dary jako odměny do soutěžních pořadů pro děti a mládež. Jedná se například o společenské stolní hry, stavebnice, hlavolamy, papírenské zboží, drobné hračky, knihy pro děti a mládež, drobné potřeby na kreslení jako tužky, pastelky nebo fixy apod.

Prostředí rozhlasového vysílání potřebuje také dobré zázemí pro výrobu pořadů. Jsme schopni zabezpečit, aby vámi poskytnuté věcné dary pro technické vybavení např. počítače, kopírky, tiskárny, scanery nebo jiné vybavení např. kanceláří nebo i větší dary jako auto byly efektivně využity.

Můžete zasílat na adresu:

Radio Proglas, Olomoucká 7, 618 00 Brno

nebo osobně na stejnou adresu, příp. na adresy regionálních studií.

Služby

Vítáme bezplatné popř. zlevněné služby v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního a jiného poradenství, pronájmu prostor na semináře, duchovní cvičení nebo např. servis aut, ale také slevy na výrobu propagačních předmětů, tiskovin, inzerce apod. Máte možnost nabídnout svoji službu?

Kontaktujte našeho manažera Jana Janošku (58Ay9956LTCB55b7%5pJ)

Závěť

Česká legislativa umožňuje každému občanovi rozhodnout se během svého života, kdo a co po něm bude dědit. Nadační fond Radia Proglas nabízí tuto možnost lidem, kteří by chtěli svůj majetek (nebo jeho část) odkázat na podporu vysílání a rozvoje Radia Proglas. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze).

Protože i dobrá vůle může být nepochopena (naše legislativa sice dává přednost dědění ze závěti, ale jsou i povinnosti vůči dětem zůstavitele), je lépe využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:
• jeho rodina je zaopatřena nebo obdarována za života dárce a všechen majetek nutně nepotřebuje
• chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat dílo, kterému věří nebo se kterým měl velmi dobrou zkušenost
• někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
Může se také stát, že zůstavitel nemá nikoho, komu by mohl svůj majetek odkázat, a nepřeje si, aby přešel do vlastnictví státu, kdy není zřejmé, na jaký účel bude majetek použit.

Jak sepsat závěť
Zůstavitel (dárce) může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu (doporučené řešení).

Vlastnoruční závěť musí být celým svým obsahem zůstavitelem vlastnoručně napsána a na závěr podepsána s uvedením dne, měsíce a roku, kdy byla podepsána.

Pokud jde o závěť, která je napsána jiným způsobem, např. na počítači, rukou někoho jiného, musí být zůstavitelem, který může číst a psát, podepsána. Podmínkou platnosti je však přibrání dvou svědků, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a nejsou povoláni k závěti zákonným dědicem či osobou jim blízkou.

Pokud jde o závěť ve formě notářského zápisu, je postup při zřizování této listiny upraven v ustanoveních § 62 až 71 notářského řádu. O sepsání závěti formou notářského zápisu může být požádán kterýkoli notář. Notářský zápis zůstane v úschově u notáře, u něhož byl sepsán.

Vzor závěti ke stažení: zavet_NF_proglas.doc

Rozdělování pozůstalosti (nejčastěji to bývá mezi příslušníky rodiny) zakotvené v legislativě dané země (u nás Občanský zákoník, § 460-487). Někdo chce sám zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, tak sepíše poslední vůli, v níž stanoví, komu co  připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli.

Další možnosti

  • šířením povědomí o Radiu Proglas: mluvte, telefonujte, pište si spolu s přáteli o Proglasu
  • napsáním postřehů, připomínek redaktorům pořadů dopisem, mailem
  • vyžádáním a rozdáváním propagačních materiálů - rádi vám propagační materiály zašleme nebo si je můžete vyzvednout ve studiích i v regionech osobně
  • působením na zodpovědné osoby (především na reprezentanty státní zákonodárné i výkonné moci a na reprezentanty místní samosprávy), aby pomáhaly vytvářet příznivější legislativní, organizační a materiální rámec pro neziskové rozhlasové vysílání

Modlitba

Za vaše modlitby moc děkujeme, bez nich se neobejdeme!

Aktualizace 2021

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group