Statut Proglasu

  1. Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách.
  2. Radio Proglas šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem. Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických prostředků.
  3. Závaznou normou při vytváření vlastních autorských duchovních pořadů je Katechismus katolické církve. Radio Proglas poskytuje v duchu ekumenismu přiměřený vysílací čas křesťanským církvím. Dbá na to, aby konfesní pořady nebyly v rozporu s autoritou příslušné církve a aby posluchač věděl, čí učení je mu předkládáno.
  4. Radio Proglas se zříká závislosti na vlivných politických či ekonomických subjektech, aby bylo svobodné pro hlásání evangelia. Radio Proglas nevysílá reklamy.
  5. Programová skladba rádia je sestavena tak, aby byla přitažlivá pro všechny generace. Radio Proglas napomáhá vytváření občanské společnosti podporou vzájemné snášenlivosti (rasové, konfesní, politické, kulturní). Pomáhá posluchačům doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům. Nabízí objektivní a vyvážené zpravodajství a publicistické pořady s přihlédnutím ke specifiku regionů.
  6. Usiluje o aktivní zapojení posluchačů do díla rádia formou společné modlitby, setkávání a dobrovolné spolupráce.
  7. Prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj získává Radio Proglas od svých posluchačů a bezpodmínečných dárců. Dárce eviduje a skládá jim účty z využití darovaných prostředků.
  8. V čele rádia stojí ředitel, určený majitelem rádia. Ředitel jmenuje šéfredaktora, který zodpovídá za programovou náplň vysílání a personální obsazení redakčních úvazků.
  9. Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu, usilují napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy samotného Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40)

 

NyníTřikrát z Proglasu
Píseň: All I Can Today (2017); Interpret: Barrett Bill - zpěv, harmonika, Lewis Brad - kytara; Album: Barrett Bill & Lewis Brad
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Písničky
08:45Radio Vatikán včera
09:00Vážná hudba
09:15Stopy (TWR)
09:30Z regionálních studií

Sbírka České biskupské konference

Podpořte stavbu domu pro poutníky-turisty-studenty v Zakarpatském Užhorodu!
UniCredit Bank Praha:
5304779730/2700,
VS 910730.
Odečtěte z daní.

Regiony

Regiony

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen

Akce Proglasu v roce 2018

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.