Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové

Svatý Kajetán z Thiene se narodil v severoitalské Vicenze roku 1480. Na univerzitě v Padově vystudoval právo a vstoupil do služeb Svatého stolce. V září 1516 byl vysvěcen na kněze, svou první mši svatou – primici – však sloužil až 6. ledna 1517.

V Římě působil při nemocnici pro nevyléčitelně nemocné u Sv. Jakuba. Podobný institut založil také v Benátkách v letech 1520–1523. Spolu z biskupem v Chieti Gianem Pietrem Carafou založil kongregaci řeholních kleriků, která podle latinského tvaru jména Chieti nese název theatini.

Svatý Kajetán, nazývaný „světcem Boží prozřetelnosti“, zemřel v Neapoli 7. srpna 1547. Svatořečen byl 12. dubna 1671.


Sixtus II. byl třiadvacátým nástupcem sv. Petra na stolci římského biskupa. Papežem se stal roku 257. Krátce poté vydal císař Valerianus edikt, v němž přikázal všem obyvatelům říše povinnou účast na oficiálním polyteistickém kultu a zrušil dosavadní výsady tzv. „funerálních bratrstev“, která pečovala o vlastní hřbitovy – těchto výsad dosud využívali právě křesťané. Odpůrci císařského ediktu měli být potrestáni smrtí nebo vyhnanstvím. Následoval druhý, o poznání horší edikt – nařizoval vyhledávání křesťanských duchovních, biskupů, kněží a jáhnů.

Mezi prvními oběťmi pronásledování byl právě papež Sixtus II. Tascius Caecilius Ciprianus dosvědčuje, že byl zatčen 6. srpna 258 při bohoslužbách na hřbitově spolu se čtyřmi jáhny – Ianuariem, Vincentiem, Magnem a Stephanem. Jednalo se o hřbitov nazývaný Praetextatus, po levé straně Via Appia. Všech pět zatčených bylo bezprostředně popraveno. Téhož dne přišli o život další dva jáhnové, Felicissimus a Agapetus. Poslední z římských jáhnů, Laurentius (Vavřinec), podstoupil mučednickou smrt 10. srpna.Svátek slaví Lada

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group