Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví bl. Karel Rakouský, sv. Hilarion

Svatý Hilarion

Svatý Hilarion, první poustevník ve Svaté zemi, je znám především z životopisu, který napsal svatý Jeroným. Narodil se v blízkosti Gazy přibližně roku 291 a již jako mladík odešel po vzoru svatého Antonína do samoty. Záhy se kolem něj začali shromažďovat učedníci, ovšem za nimi přicházeli obdivovatelé a zvědavci, tudíž na klidný rozjímavý život nebylo ani pomyšlení.

Tehdy začíná Hilarionovo velké putování – hledání klidu a místa k odpočinku a k nerušenému rozjímání. Z Egypta jej vypudilo pronásledování křesťanů za císaře Iuliana Apostaty, proto odešel přes Libyi na Sicílii. I zde však byl dostižen zvědavými lidmi, proto odešel do dalmatského Epidauru. Nakonec našel svůj klid na Kypru, kde po několika letech v pokoji zemřel ve věku osmdesáti let blízko Pafu.

»A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.«

(Mt 6,5–6)

Blahoslavený císař Karel Rakouský

celým jménem Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský, poslední císař rakouský 1916–1918), poslední král uherský (1916–1918), korunován 30.12.1916 v Budapešti a (nekorunovaný) poslední král český (1916–1918).

Karel I. se narodil 17. srpna 1887 na zámku Persenbeugu v Dolních Rakousích a zemřel 1. dubna 1922 ve Funchalu Madeiře, zde je i pohřben v kostele Nossa Senhora do Monte. Karel byl slavnostně blahořečen římskokatolickou církví. Církev uctila Karla za to, že svou křesťanskou víru stavěl před každé své politické rozhodnutí a za to, že vnímal svou politickou roli jako mírotvorce během války, obzvláště pak po roce 1917. Během beatifikační mše 3. října 2004, papež Jan Pavel II. pronesl:

Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I., přijímal tuto výzvu každý den. V jeho očích byla válka něčím děsivým. Uprostřed vřavy první světové války se usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV."

Celá kauza začala v roce 1949, kdy důkazy o Karlových světeckých činech byly shromážděny ve vídeňské arcidiecézi. V roce 1954 byl prohlášen za ctihodného, což je první krok v procesu beatifikace (blahořečení). Liga věřících zřízená k podpoře jeho kauzy dokonce vytvořila webové stránky. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn byl církevním patronem jeho blahořečení. Svátek se slaví na den 21. října (datum jeho sňatku s princeznou Zitou).Svátek slaví Brigita

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group