Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)

Godefroy – německy Gottfried, česky Bohumír – se narodil ve Francii koncem 11. století. Již jako mladík vstoupil do kláštera Mont-Saint-Quentin, kde také přijal kněžské svěcení. Po čase se stal opatem v klášteře v Nogent. Ve své době vynikal nejen vzdělaností a oduševnělostí, ale také naprostou mravní bezúhonností. Právě pro tyto své vlastnosti a pro své zásluhy byl zvolen biskupem v Amiensu. Do svého sídla vstoupil beze všech oslav, oblečen do poutnických šatů a bos.

Jako biskup dělal Godefroy čest svému jménu – ve své diecézi se skutečně ze všech sil snažil nastolit „Boží pokoj“. Boží pokoj však měl četné nepřátele mezi mocnými i mezi prostým lidem, proto neměl Godefroy snadný život a jeho úsilí bylo často mařeno a očerňováno. Jeho nepřátelé se jej dokonce pokusili otrávit, avšak neúspěšně.

Za jeho pontifikátu se město Amiens pokusilo zbavit závislosti na svých lenních pánech, jako o to v této době usilovala mnohá jiná města. Zatímco v ostatních biskupských sídlech byli biskupové často exponenty státní moci, postavil se Godefroy na stranu svého lidu, jehož požadavky shledával oprávněnými. Pokus o získání větších svobod však byl neúspěšný, což svatému Godefroymu, který nadevše miloval spravedlnost a pokoj, situaci ještě ztížilo.

Godefroy byl ještě mladý, když daleko od Amiensu onemocněl. Putoval zrovna ke kostelu svatých Crispina a Crispiniana, které zvláště ctil. Zemřel 8. listopadu 1115 v opatství zasvěceném těmto světcům. Tam byl také pohřben, daleko od své krásné katedrály, jíž věnoval většinu svého života tento spravedlivý pastýř a neobyčejný biskup.Svátek slaví Bohumír

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group