Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jáchym a Anna

Častou námitkou proti úctě k rodičům Panny Marie, svatým Jáchymovi a Anně, bývá, že jejich jména nemáme doložena ve spolehlivých pramenech. Budiž. Ale nelze popřít, že rodiče Panna Maria prostě mít musela. A i kdyby si je někdo vymyslel – což tvrdit nechci – těžko by zvolil lepší jména. Jáchym totiž v hebrejštině znamená „Bůh vyvýší“ a Anna zase „Požehnaná“. A sotva bychom mohli lépe prosit o přímluvu Mariiny rodiče lépe, než slovy „Ty, jenž svým jménem zvěstuješ, že Bůh tě vyvýšil“, totiž tak vznešenou a nade všechny lidské dcery vyvýšenou dcerou, a „Ty, jež jsi požehnaná“, totiž tím, že se z tebe smí narodit matka Spasitele lidského pokolení, matka našeho Pána.Svátek slaví Anna