Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada, sv. Josefína Bakhita

Mlada pocházela z přemyslovského rodu, byla dcerou knížete Boleslava I. (a tedy neteří sv. Václava). Narodila se ve 30. letech 10. stol., kronikář Kosmas o ní píše: „Byla ve svatém písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství oddaná a veškerou poctivostí mravů ozdobená.“

Roku 965 se v čele české delegace vydala do Říma vyjednávat o založení nového biskupství v Čechách, tedy v Praze. Její jednání bylo úspěšné, roku 972 byla vydána papežská bula, která založení nového biskupství potvrdila.

Mlada sama přijala řeholní jméno Marie a stala se první abatyší kláštera benediktinek v Praze u Sv. Jiří na Pražském hradě. Klášter úspěšně vedla až do své smrti 9. dubna 994. Její spolusestry ji ctily jako světici, její ostatky odpočívají v jejím klášteře.


Další světice, jejíž památku dnes vzpomínáme, přišla na svět v obyčejné, zapomenuté vesnici Džebel Agilere v jihosúdánském Dárfúru, v kraji, kde dosud trvají nezáviděníhodné životní podmínky. Stejně jako dnes i tenkrát byly domorodé vesnice cílem nájezdů obchodníků s otroky z arabského severu. Při jednom z nich padla do otroctví i malá Bakhita, narozená roku 1870.

Bakhitě se podařilo utéci ze zajetí a našla útočiště v Chartúmu u italského konzula. U něj se také sympatické děvče mohlo naučit italsky a nakonec s ním opustila Súdán a vydala se do Itálie. Tam se poprvé setkala s autentickým křesťanstvím, tam také poprvé spatřila obraz ukřižovaného Krista.

Od prvního okamžiku si onoho člověka přibitého na kříž zamilovala. Tato láska ji přivedla ke křtu a později i do noviciátu benátských sester kanosiánek – kongregace sester lásky. V tomto společenství strávila zbytek života, naplněného oddané službě všem lidem, ve kterých viděla obraz svého milého Krista. Zemřela 8. února 1947, šťastná, odevzdaná Bohu a svobodná.Svátek slaví Milada

Toto jméno je patrně obměnou starého tvaru Mlada, což neznačí nic jiného než „mladá“. Zajímavé je, že existuje i zřídka užívaný mužský tvar Mlad, varianta stejně málo oblíbeného Mladena.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group