Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Justin

Sv. Justin žil ve 2. století. Narodil se v Samařsku v pohanské rodině, věnoval se studiu filosofie a v Římě otevřel – již jako křesťan – filosofickou školu. Jak sám píše: „Zahořel mi v duši oheň a zapálil mne láskou k prorokům a k těm, kdo jsou Kristovými přáteli. Přemýšlel jsem o tom, a shledal jsem, že křesťanství je jediná bezpečná a prospěšná filosofie.“

V Justinově době – ostatně jako i dnes – se množily nejrůznější útoky vůči křesťanství a křesťanům, mnohá fantastická a nesmyslná obvinění. Sv. Justin proto sepsal dvě důležitá díla – Apologie (neboli Obrany). V nich se křesťanství zastává a vyvrací útoky proti němu jako nepodložené, mylné či nesmyslné. V těchto dílech také najdeme svědectví o křesťanské bohoslužbě prvních staletí.

Sv. Justin byl udán z křesťanství kolem roku 165, za vlády Marca Aurelia – ironií osudu „filosofa na císařském trůně“, avšak zavilého nepřítele křesťanství – odsouzen a popraven stětím. Z jeho procesu se dochovala akta se záznamem jeho výpovědi: „Usiloval jsem poznat všechny možné filosofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé: to, které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě.“Svátek slaví Laura

V občanském kalendáři má dnes svátek Laura. Jedná se nejspíše o domáckou formu k Laurentii, což je ženský protějšek k Laurentiovi. Neboli, jak my po našem říkáme, Vavřincovi, a znamená tedy snad „vavřín“. Další verze naznačuje, že počátky tohoto jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurentium (přímořské město v Latiu).

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group