Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Radim

»Hle, jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu: Jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy Árónovy, který stéká na lem jeho roucha; jak hermonská rosa, která se snáší na siónskou horu: tam uděluje Hospodin požehnání, život navěky.«

(Žalm 133)

Svatý Radim byl nevlastním bratrem svatého Vojtěcha. Doprovázel jej na jeho cestách – s ním vstoupil v Římě do kláštera na Aventinu, s ním putoval do Pruska na misie. Byl také svědkem Vojtěchovy mučednické smrti a postaral se o to, aby jeho tělo bylo od Prusů vykoupeno a důstojně uloženo.

Roku 1000 se stal prvním arcibiskupem v polském Hnězdně – na místě, kde spočívaly Vojtěchovy ostatky. Zasloužil se také o kanonizaci mučedníků Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, byť se jí již sám nedožil – zemřel 12. října roku 1006.

Svatý Radim je také patronem našeho olomouckého studia.Svátek slaví Marcel

Toto jméno pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Jazykovědci toto jméno překládají jako „malý bojovník“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group