Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Niketas, pondělí Svatého týdne

Bílá sobota

Den prázdnoty, kenoze víry. Konec nadějí. Konec nadějím. KOnec lepší spravdlnosti.
Ano, Syn Boží, ale i on měl své limity před zlobou lidskou.
Dnes se NIC neslaví. Kámen u hrobu je zavalen a venku stojí profesionální stráž.

* * * * * * * * * *

Niketas se narodil v Caesareji v Bithynii kolem roku 760. Již jako mladík byl přitahován životem v samotě a rozjímáním, proto po upřímném hledání Boží vůle vstoupil do kláštera Mendikion u Černého moře, kde se věnoval řeholní formaci. Niketas se prokázal jako velice inteligentní a schopný člověk, proto jej patriarcha Tarasios roku 790 vysvětil na kněze. Roku 813 zemřel představený kláštera a Niketas nastoupil na jeho místo.

Již dva roky nato však vypukly ikonoklastické bouře a začalo pronásledování těch, kdo se úcty k obrazům nechtěli vzdát. Mezi prvními oběťmi byl právě Niketas; nejprve byl uvězněn v maloasijské pevnosti Masalaion, později jej nechal císař Leon V. předvolat do Konstantinopole a pokoušel se ho přesvědčit o správnosti ikonoklastických názorů. Niketas však, díky podpoře svých přátel, zvláště svatého Teodora Studity, obstál a vytrval ve víře. Byl proto poslán do vyhnanství na ostrov Svaté Glycerie, kde musel snášet trýznění od svých strážců.

Roku 820 byl císař Leon V. zavražděn a nejpřísnější obrazoborecké zákony byly zmírněny. také Niketas se mohl vrátit z vyhnanství. Nevrátil se však do svého kláštera Medikion, místo toho vstoupil jako obyčejný řeholník do jednoho z konstantinopolských klášterů. Tam také 3. dubna 824 zemřel. Jeho ostatky pak byly slavnostně přeneseny do Mendikionu a s nadšením uvítány všemi spolubratry.Svátek slaví Richard

Toto hrdé jméno pochází od staroněmeckého Ríchart, tedy „tvrdý, přísný vládce“. První složka slova, rík („vládce“), pochází zřejmě z keltštiny a připomíná latinské rex čili „král“. Druhá část hart znamená „tvrdý“ a objevuje se také ve jméně Leonard.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group