Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Beda Ctihodný / sv. Řehoř VII. / sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Beda Ctihodný se narodil v dnešní Northumbrii cca 672/673, tedy v době rozkvětu anglické monastické kultury. Byl vychován v klášteře ve Wearmouthu a zde a v přidruženém klášteře Jarrow strávil celý zbytek života. Byl velice plodným autorem, řada děl se však nedochovala. Psal díla básnická, homiletická, exegetická, gramatická, přírodovědná a naučná. Pravděpodobně nejvýznamnějším historickým spisem je Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Církevní historie anglického národa). Zemřel r. 735.


V 11. století vrcholil v Evropě tzv. spor o investituru – jeho jádrem bylo, zda má biskupa uvádět do úřadu církev, nebo státní moc. Roku 1073 se stal papežem řeholník jménem Hildebrand, rozhodný zastánce práv církve. Přijal jméno Řehoř VII. Rozhodl se zbavit církev od nepřátel a pout vnitřních i vnějších; požadoval nejen přísnou vnitrocírkevní kázeň, ale i nezávislost církve na státu. Měl takovou morální autoritu, že když použil nejkrajnější prostředek a exkomunikoval císaře Jindřicha IV., zřekla se říšská knížata svého panovníka, dokud se císař s církví nesmíří. Jindřich tak učinil, ovšem ne na dlouho. Jeho vojska oblehla Řím a papež oddšel do vyhnanství v Salernu, kde 25. května 1085 zemřel.


Marie Magdaléna de' Pazzi se narodila ve vznešené florentské rodině roku 1566. Dostala se na vychování do františkánského kláštera, kde získala lásku k chudobě a k řeholnímu životu. Vstoupila do kláštera karmelitek – impulsem jí bylo, že právě karmelitky směly přijímat eucharistii každý den. V klášteře žila až do smrti, rozjímala, vedla korespondenci s představiteli církve a prožívala mystické stavy setkání s Bohem. Zemřela 25. května 1607.


Dnešní světci nám předkládají tři pilíře duchovního života: vzdělání, úsilí o dobro církve a láska k eucharistickému Kristu.Svátek slaví Viola

Dle občanského kalendáře má dnes svátek Viola. Toto překrásné jméno není u nás bohužel příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno květiny fialky a u nás je nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group