Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Simeon

Simeon byl druhým představeným prvotního křesťanského společenství v Jeruzalémě – druhým jeruzalémským biskupem, jak o něm píše Eusebius z Caesareje ve své Církevní historii. Byl tedy nástupcem apoštola Jakuba Alfeova, který zemřel mučednickou smrtí roku 63. O Simeonově volbě podává zprávu i Hegesippos, jeden z nejranějších křesťanských autorů, který přišel z Palestiny do Říma v polovině 2. stol.

Podle Eusebia byl Simeon jedním ze dvou učedníků, kteří se setkali se Zmrtvýchvstalým na cestě do Emauz. Simeon stál v čele komunity tvořené křesťany židovského původu, spolu s ní také odešel z Jeruzaléma za Židovské války. Své útočiště nalezli v Petře v Pereji, na druhém břehu Jordánu.

Simeon zde nadále působil jako biskup a představený své komunity a dožil se až doby císaře Marca Ulpia Traiana (vládl v letech 98–117). Tehdy byl obžalován z křesťanství, a protože se odmítl zříci víry, byl ukřižován.Svátek slaví Gizela

Toto staré německé jméno se vykládá jako „mladá rostlinka“. Avšak objevují se i překlady, ve kterých Gizela znamená „rukojmí“ a jindy zase „ušlechtilé dítě“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group