Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Simeon

Simeon byl druhým představeným prvotního křesťanského společenství v Jeruzalémě – druhým jeruzalémským biskupem, jak o něm píše Eusebius z Caesareje ve své Církevní historii. Byl tedy nástupcem apoštola Jakuba Alfeova, který zemřel mučednickou smrtí roku 63. O Simeonově volbě podává zprávu i Hegesippos, jeden z nejranějších křesťanských autorů, který přišel z Palestiny do Říma v polovině 2. stol.

Podle Eusebia byl Simeon jedním ze dvou učedníků, kteří se setkali se Zmrtvýchvstalým na cestě do Emauz. Simeon stál v čele komunity tvořené křesťany židovského původu, spolu s ní také odešel z Jeruzaléma za Židovské války. Své útočiště nalezli v Petře v Pereji, na druhém břehu Jordánu.

Simeon zde nadále působil jako biskup a představený své komunity a dožil se až doby císaře Marca Ulpia Traiana (vládl v letech 98–117). Tehdy byl obžalován z křesťanství, a protože se odmítl zříci víry, byl ukřižován.Svátek slaví Gizela

Toto staré německé jméno se vykládá jako „mladá rostlinka“. Avšak objevují se i překlady, ve kterých Gizela znamená „rukojmí“ a jindy zase „ušlechtilé dítě“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníKomorní hudba
Skladba: Obra de Lleno de Primer tono sin paso; Autor: Ximénez Jusepe; Sóla: Zapico Aaron - cembalo, Zapico Daniel - teorba, Zapico Pablo - barokní kytara
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.