Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jan Maria Vianney

Svatý Jan Maria Vianney bývá často oblíbenou výmluvou líných studentů. Neprávem. Navštívíte-li jeho působiště v Arsu, překvapí vás velmi dobře vybavená knihovna, a v otevřených knihách si můžete všimnout hustých výpisků, četných okrajových poznámek a mnohých podtržených míst. Svatému Janovi nikdy nechyběla dobrá vůle, píle a ochota se vzdělávat. Ostatně jeho biskup kdysi pravil: „Přál bych si, aby všechen můj klérus byl stižen touž hloupostí.“
Není dobré vymlouvat se na světce. Chceme-li si je vzít za příklad, je třeba poznat a přijmout všechny jejich dobré vlastnosti. Svatý Jan Maria Vianney strávil až 18 hodin denně ve zpovědnici jako kněz. Jsme tam my ochotni strávit deset minut měsíčně jako kajícníci?Svátek slaví Dominik