Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Justus

Svatý Justus byl biskupem v Lyonu na přelomu 4. a 5. století. Svým životem dělal čest svému jménu – Iustus znamená latinsky „spravedlivý“. Jednoho dne však byl jeho smysl pro spravedlnost těžce zasažen – jakýsi duševně nemocný člověk se na ulici porval a několik lidí poranil. Když jej rozzuřený dav chtěl zlynčovat, utekl do katedrály. Svatý Justus byl žádán, aby provinilce vydal. On však prohlásil, že tak udělá, až mu všichni lidé slíbí, že dotyčnému neublíží. Všichni lidé to slíbili, a Justus jim toho nešťastníka vydal. Jakmile však onen člověk vyšel z katedrály, dav jej na ulici ubil.

Tato událost se svatého Justa hluboce dotkla. Kladl si ji za vinu – jednak že nedokázal uchránit život člověka, který od něj očekával zastání, jednak proto, že lidé z jeho města a diecéze si z jeho učení nevzali ani to, že mají dodržet dané slovo a nesmějí sáhnout druhému na život. Rezignoval na svůj úřad a zbytek života strávil jako poustevník. Zemřel kolem roku 430.

»Neboť ten spravedlivý člověk, který mezi nimi bydlel, musel vidět a slyšet, jaké špatnosti páchali, a to mučilo den ze dne jeho spravedlivou duši. Tak Pán dovede zbožné lidi ze zkoušky vysvobozovat, ale špatné nechává, aby byli potrestáni v den soudu.«

(2 Pt 2,8–9)

 Svátek slaví Adéla

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group