Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Leonides

Leonides byl mučedníkem v egyptské Alexandrii za vlád Septimia Severa. Zprávu o něm máme od jeho syna, slavného teologa Origena, jehož vyprávění zpracoval historik Eusebius Pamphili. Z tohoto textu se dozvídáme, že tento světec byl nejen věrným křesťanem, ochotným položit vlastní život jako svědectví Kristu, ale i dobrým a milujícím otcem:

»Také Severus vyvolal pronásledování proti křesťanům. V tomto pronásledování vydali bojovníci za pravou Boží úctu na všech místech vznešené svědectví svou mučednickou smrtí. Obzvlášť početní byli v Alexandrii. Z celého Egypta a Théb byli posláni na velké bojiště bojovat pro Boha ti nejlepší bojovníci. Svou velkou statečností při rozličných mučeních a při rozličných způsobech smrti získali u Boha vítěznou korunu. Mezi nimi hyl i Origenův otec Leonides. Byl sťat a zanechal mladičkého syna.

Bylo to desátého roku Severovy vlády a za místodržícího v Alexandrii a nad ostatním Egyptem Lata a za Demetria jako nástupce Luliana, který právě dostal biskupský stolec nad tamními křesťanskými obcemi, když vyšlehl mocný plamen pronásledování a tisíce mučedníků obdrželo mučednickou korunu. Duše ještě velmi mladého Origena tak toužila po mučednictví, že byl ochoten jít vstříc nebezpečí a dobrovolně se vrhnout do boje. Konec jeho života by nebyl býval tak daleko, kdyby Boží prozřetelnost prostřednictvím jeho matky se k dobru mnohých nepostavila proti jeho úmyslu. Matka jej totiž napřed prosila, aby šetřil její mateřskou lásku. Když však po zprávě, že jeho otec byl zatčen a je ve vězení, viděla, že to jej ještě více utvrdilo v jeho předsevztí být mučedníkem, schovala všechny jeho šaty a nutila jej zůstat doma. Při jeho touze po mučednictví přes své mládí neměl klidu. Napsal svému otci, poněvadž mu nic jiného nezbývalo, dopis, v němž jej povzbuzuje k mučednictví. Doslovně jej vybízel těmito slovy: „Chraň se kvůli mně změnit své smýšlení.“

To by mohlo být první zkouškou rozumu a pravého náboženského Origenova smýšlení v jeho dětství. Vždyť se učil znát Písmo svaté, a to byl dobrý základ jeho víry. Tomu Origenes věnoval nemalé úsilí, poněvadž jeho otec vedle výuky obvyklým školním předmětům právě na znalost Písma kladl velký důraz. Otec jej povzbuzoval, aby především před řeckou vědou se věnoval výuce náboženství. Origenes se musil každý den naučit několika místům z Písma svatého a je nazpaměť odříkat. Pro chlapce to nebylo nic obtížného a s radostí tak činil. Nespokojil se prostě s povrchním čtením svatých Písem, ale chtěl ještě víc. Hledal v nich hlubší smysl, takže dokonce svého otce častoval otázkami, co tím chce Bohem dané Písmo říci. Otec mu to naoko sice vytkl a napomenul jej, aby nepátral po tom, co je nad jeho věk, sám se v tichosti radoval a velmi za to děkoval Bohu původci všeho dobrého, že mu dal milost stát se otcem takového dítěte.«

(Eusebius Pamphili: Ecclesiastica historia VI,1–2; zdroj: patrologie.fatym.com)

 



Svátek slaví Evženie

V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Evženie. Základem tohoto jména i jeho mužského protějšku je Eugen, což doslova znamená „blahorodý“ nebo „urozený“. U kořenů jména stojí dvě řecká slova: eu („dobře“) a genus („rod“).

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníDuchovní hudba
Skladba: Triosonáta č. 6 G-dur pro varhany, BWV 530 - Lento; Autor: Bach Johann Sebastian; Sóla: Sokol Ivan - varhany
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Dotýkání světla
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Polední modlitba

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group