Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Turibius z Mongroveja

Sv. Turibius se narodil roku 1538, vystudoval kanonické právo a působil jako laický odborník na univerzitě v Salamance a na dvoře španělského krále Filipa II. Papež Řehoř XIII. jej roku 1580 – ač dosud laika – jmenoval arcibiskupem v latinskoamerické Limě. Turibius tedy přijal svěcení a následujícího roku nastoupil do svého nového úřadu.

Na limském stolci působil Turibius čtvrt století. Během svého pontifikátu zorganizoval církev v Peru do osmi diecézí, uspořádal deset diecézních a tři provinční synody a v Limě založil první kněžský seminář na americkém kontinentě.

Jeho úloha však nebyla snadná. Na odpor se mu stavěli především conquistadoři, kterým nebylo po chuti, že arcibiskup pokládá indiány za plnohodnotné křesťany – tedy plnohodnotné lidi. Sám se naučil domorodému jazyku, aby mohl komunikovat přímo s indiány. Na jeho přímý rozkaz muselo jeho kněžstvo zacházet s domorodci stejně jako se Španěly – jako se svobodnými lidmi. Není divu – Turibius byl odchovancem univerzity v Salamance, kde již v polovině 16. století položil dominikánský teolog Francisco de Vittoria základy mezinárodního práva a teorie přirozených, tedy nezcizitelných práv každého člověka.

Turibius byl takřka neustále na cestách – k nevoli místokrále, který by jej radši viděl na svém dvoře. Indiáni však milovali svého biskupa, který se odmítl nechat nosit v nosítkách a putoval s nimi pěšky. Na jedné z těchto cest, které odmítl přerušit vzdor svému zdravotnímu stavu, sv. Turibius zemřel. Stalo se to na Zelený čtvrtek, 23. března roku 1606. 120 let poté byl kanonizován.Svátek slaví Ivona

Ivona nebo také Yvonne jsou jména francouzského původu a mají své počátky ve jméně Yvette. Původ tohoto jména je však nejasný. Přidržme se tedy vysvětlení francouzských badatelů, kteří tvrdí, že prvopočátek je třeba hledat ve starogermánském slově íwa, jež označovalo „strom tis“. Potvrzuje to fakt, že jeden z hrdinů Artušovy družiny se jmenoval Yvain a představoval bojovníka s tisovým lukem. Jestli to byl fešák a hrdina, mohli jeho jméno přijímat i ostatní, včetně žen.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group