Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Makrina

U mnoha velkých světců stojí v pozadí nenápadné osobnosti, které jim pomohly dosáhnout velkých vítězství v boji o svatost osobní i lidí v okolí. U svatého Augustina to byla jeho matka Monika, na slávě svatého Václava má podíl jeho babička Ludmila. Také světci nazývaní Kappadočtí otcové – Basil Veliký a Řehoř Nysský – za mnoho vděčí své starší sestře, svaté Makrině. Právě ona své mladší bratry vychovávala a později, když se stala představenou komunity na řece Iris v Pontu, je zdáli sledovala svými modlitbami. Řehoř Nysský pak byl přítomen i její smrti roku 379 a napsal její životopis.Svátek slaví Čeněk