Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Hermus

Hermus (někdy také nazývaný Hermas) byl jedním z prvních křesťanských mučedníků, kteří prolili svou krev v Římě. Pocházel z první křesťanské generace, podle některých zpráv jej na kněze vysvětil Titus, žák sv. Pavla a adresát jednoho z novozákonních listů. Samotný Hermas je zmiňován v 16. kapitole listu Římanům.

»Hle, Bůh silných, jenž neviditelnou mocí, silou a velkou rozvahou obklopil tvorstvo krásou. Mocným slovem upevnil nebesa a zemi na vodách, svou moudrostí a dobrotivou starostlivostí založil svou církev, jíž dal své požehnání. Hle, přeměňuje nebesa, hory, pohoří i moře. Všechny roviny dává svým vyvoleným, aby jim splnil příslib velké slávy a radosti, budou-li zachovávat Boží zákony, které přijali s velkou vírou.«

(tzv. „Pastýř Hermův« – prvokřesťanský spis připisovaný sv. Hermovi)

 Svátek slaví Ctibor

V občanském kalendáři má dnes svátek Ctibor, ale může ho mít i Stibor. Jméno lze vyložit jako „bojovník (boj) za čest“ – slovo bor totiž pochází ze staroslovanského boriti, „bojovat“. Mimochodem, myslíte, že lze považovat za náhodu podobu dnešního „bořiti“ a dávného „bojovati-boriti“?

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group