Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví svátek sv. Marka

Sv. MarekPůvodním jménem Jan byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů.
Na první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.

»Také toto řekl presbyter: Marek byl Petrovým tlumočníkem a pečlivě zapsal všechno, co si zapamatoval. Přesto se nevázal na pořadí, co kdy Kristus mluvil a činil. Vždyť on Pána neslyšel ani nebyl v jeho družině. Později však, jak již bylo řečeno, pobýval s Petrem, který výuku zařizoval podle potřeby svých posluchačů, ne však v přesném pořadí, jak to Pán řekl. Tím se Marek nedopustil žádné chyby, napsal-li něco tak, jak si to zapamatoval. Jedině se staral, aby to co slyšel, neopomenul nebo aby neřekl něco nepravdivého.«

(Papias z Hierapole, citovaný Eusebiem Pamphili; Ecclesiastica historia III,40)

 Svátek slaví Marek

Dnešního dne se shoduje občanský i církevní kalendář na tom, že má svátek Marek. Marek je jedním ze čtyř evangelistů, podle výzkumů i tradice právě tím nejstarším. Původně se jmenoval Jan, ale protože byla Palestina římskou provincií, přidávali si zdejší obyvatelé k vlastním jménům i římská. Jméno Marek pravděpodobně vzniklo zkrácením z delšího Martius, tj. „Martův“ nebo „náležející Martovi“, římskému bohu války. Dalo by se tedy říci, že Marek znamená totéž, co „bojovník“ nebo „válečník“. Tento výklad ještě podporuje řecké slovo marnamai, jež znamenalo „bojuji“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 1 c moll, opus 3 „Zlonické zvony“ (1865) - Allegretto; Autor: Dvořák Antonín; Dirigent: Davies Dennis Russell; Soubor: Filharmonie Brno
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Odpolední proud
14:00Hudební kompas
14:30Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Odpolední proud

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group