Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Patrik

Cesta mladého chlapce Patrika, syna bohatého politika římské správy v provincii Británie, k povolání biskupa a apoštola v Irsku nebyla nijak přímočará. Díky otcově velkému majetku se až do svých šestnácti let Patrik věnoval spíš zábavě a dosti uvolněnému způsobu života.

Poté nastal rozhodující zlom. Spolu se skupinou dalších obyvatel rodného města byl zajat irskými piráty a odvlečen do Irska, kde se stal otrokem. Jeho povinností se stalo pasení ovcí. Nyní měl spoustu času k přemýšlení nad svým životem, nad tím, jaký má vlastně život smysl. V tichu irských pastvin a lesů udělal živou zkušenost s Bohem, jehož blízkost si uvědomoval stále silněji. Vnitřně se změnil: začal se modlit a dělat pokání za svůj minulý život.

Po šesti letech se mu podařilo uprchnout ze zajetí a vrátit se domů. Ale myšlenky na Irsko ho už neopustily. Zvláště jím otřásl jeden zvláštní sen, ve kterém ho Irové volali k sobě. Odešel na studia do Galie, kde byl vysvěcen na podjáhna. Později přijal i biskupské svěcení a byl poslán jako misionář do Irska.

Horlivostí a přátelstvím si získal místní obyvatele  a především velmože. Přesto jeho poslání nebylo nijak jednoduché. Zvláště místní druidové se několikrát snažili připravit ho o život. Nenechal se odradit  únavou ani překážkami a pokračoval dál ve svých modlitbách a práci. Dodnes je uctíván jako patron Irska a je velmi oblíbený i ve Spojených státech a v Austrálii.

Pravděpodobně víte, že jedním ze symbolů Irska a Irů je trojlístek. Na počátku stojí právě svatý Patrik – vysvětloval totiž tajemství Nejsvětější Trojice právě na příkladu trojlístku. Irové si dodnes připomínají své křesťanské kořeny.

Patrik měl původně úplně jiné plány se svým životem. Byl ale připravený naslouchat Bohu a nechat si od něj do svého života mluvit. Tak dokázal svůj život dobře naplnit.



Svátek slaví Vlastimil

Význam jména Vlastimil jistě není třeba vysvětlovat. Je obdobou Patrika, který dnes také slaví svůj svátek. O původu tohoto jména jsme mluvili již několikrát, příběh jeho nejvýznamnějšího nositele jsme si připomenuli 19. února.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group