Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Mechtilda

Mechtildis – také zvaná Matilda – se narodila kolem roku 1240 na hradě Helfta v Sasku. Pocházela ze vznešené durynské rodiny pánů z Hackebornu. Ve věku sedmi let vstoupila Mechtildis do školy benediktinského kláštera v Rodardsdorfu. Tam se upevnilo její povolání a mladá žákyně se rozhodla stát se řeholnicí.

Roku 1258 vstoupila do kláštera v Helftě, který vedla její starší sestra. Zde se stala vychovatelkou mladé řeholnice, později známé jako svatá Gertruda. Právě jí se svěřila s některými svými vizemi, z nichž se pak zrodila jedna z nejznámějších mystických knih středověku – Kniha o zvláštní milosti. Mechtildis se věnovala zvláště hudbě a zpěvu; ve svém klášteře vedla pěvecký sbor.

Svatá Mechtildis zemřela v tichosti ve svém klášteře 19. listopadu 1298. Její dílo a pověst o ní se však okamžitě rozšířila. Boccaccio dosvědčuje, že v průběhu 14. století se slavila její památka ve FLorencii, kde byla její Kniha o zvláštní milosti známa jako „Chvály paní Matyldy“. A snad právě jí věnoval Dante Alighieri ve své Komedii verše

»A tam se zjevila mi, jak se stává,
že věc se zjeví, která náhle zcela
myšlení všechn k sobě připoutává,
zpívajíc v chůzi paní osamělá,
jež v květech kvítí trhala, jímž její
cesta se v nivách na všech stranách skvěla.«

(přel. O. F. Babler)

 Svátek slaví Alžběta

Jméno Alžběta - ale také Eliška či Elsa - je hebrejského původu. Původně znělo Elíšebáh a znamená „Bůh je má přísaha“, případně, že „nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group