Výluky a výpadky

Zde uvádíme výpadky (nechtěné) a výluky (plánované) vysílání, o kterých víme:

Začátek Konec Vysílač Poznámka
27. 3.
06:00
27. 3.
15:00
DVB-T Brno-Barvičova Výluka - kontrola antén, údržba rozvodny a vysílače
12. 3.
06:00
12. 3.
15:00
DVB-T Praha-Žižkov Výluka - kontrola antén, údržba rozvodny a vysílače
13. 2.
14:52
13. 2.
15:44
Hostýn (FM 90,6 MHz) Výluka - oprava poruchy na přívodu elektřiny
5. 2.
13:06
5. 2.
13:09
Hostýn (FM 90,6 MHz) Výpadek - výpadek dodávky elektřiny
2. 2.
13:10
5. 2.
10:23
Hostýn (FM 90,6 MHz) Výpadek - porucha napájení vysílače
5. 2.
09:51
5. 2.
10:23
České Budějovice (FM 92,3 MHz) Výpadek - výpadek dodávky elektřiny
2. 2.
01:06
2. 2.
13:10
Hostýn (FM 90,6 MHz) Výpadek - výpadek dodávky elektřiny
30. 1.
16:05
1. 2.
12:13
Hostýn (FM 90,6 MHz) Výpadek - porucha na přívodu elektřiny do objektu
31. 1.
07:28
31. 1.
10:16
Písek (FM 89,5 MHz) Výpadek - výpadek dodávky elektřiny
31. 1.
09:35
31. 1.
09:38
Písek (FM 89,5 MHz) Výpadek - výpadek dodávky elektřiny
23. 1.
12:32
23. 1.
12:35
Všechny způsoby Výpadek - chyba obsluhy odbavovacího pracoviště
22. 1.
16:47
22. 1.
16:50
Všechny způsoby Výpadek - chyba obsluhy odbavovacího pracoviště