Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Velký Pátek

Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed.
Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi: „Nepiš: »Židovský král«, ale: »On tvrdil: Jsem židovský král«.“ Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem!“
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu; vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora až dolů. Řekli si tedy: „Netrhejme ji, ale losujme o ni, komu připadne.“ Tak se měl splnit výrok Písma: „Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali.“ Právě tak to vojáci udělali.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

(Jan 19,16–25)


sv. Michael de Sanctis

Michael se narodil 29. září 1591 v katalánském městečku Vich nedaleko Barcelony. Od mládí se cítil povolán k řeholnímu životu, a když se mu podařilo překonat odpor příbuzných, vstoupil roku 1603 do konventu trinitářů v Barceloně. Zde také 30. září 1607 složil řeholní sliby. Při nich přijal přízvisko »de sanctis – ode (všech) svatých«.

Michael žil intenzivním duchovním životem a často se mu dostávalo mystických zážitků. Jeho nadřízení se k nim stavěli zpočátku rezervovaně, proto poslali mladého Michaela do Sevilly, aby zde mohli jeho mystické stavy posoudit zkušení teologové a znalci duchovního života. Ti je uznali za autentické.

Představení pak usoudili, že tento řeholník, plný lásky k Bohu, by mohl být velice užitečný a schopný v apoštolátu jak uvnitř řeholní rodiny, tak ve světě. Michael byl zvolen vikářem konventu v Baeze, kde působil mezi univerzitními studenty, šlechtici i veřejnými hříšníky a přispěl k řadě osobních konverzí. Zde také studoval a napsal traktát »O tichosti duše« a báseň o cestě k Bohu; tato díla byla oceňována jak teology, tak literárními kritiky.

Po čase se Michael stal představeným ve Valladolidu. Tehdy v tomto městě sídlil španělský královský dvůr, na němž se Michaelovi otevřelo nové pole působnosti. Král Filip III. i jeho příbuzní si tohoto světce velice vážili a konzultovali s ním otázky svého duchovního života. Ve Valladolidu také Michael de sanctis 10. dubna 1625 zemřel. 8. června 1862, o slavnosti Seslání Ducha Svatého, byl Michael kanonizován.Svátek slaví Darja

Darja, která dnes slaví svátek dle občanského kalendáře, má několik variant původu. Podle jazykovědců se jedná o domáckou formu ruského jména Dorofeja čili o naši Dorotku. Základem je řecké jméno Dórothéa, „Boží dar“. Podle druhé varianty může jméno vycházet z perského Dárajavauš, tj. řecky Dáreios, což znamenalo „mocný“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.