Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Julie a Eulálie

V slzách svaté děvče
Rozbíjí křišťálovou misku
Kolo s ostrými čepelemi
A nabroušenými háky
Proud zelených žil
Tryská z jejího hrdla
K zemi konečně bez vlády
Klesají uťaté ruce
V touze požehnat křížem
Stínanou hlavu modlící se

– těmito expresivními verši popisuje přední španělský básník Federico García Lorca krutou smrt mladé mučednice Eulalie. Byla popravena v zimě roku 304 za Maximianova pronásledování ve svém rodném městě v Hispánii – dnes se nazývá Mérida. Původně měla Eulalia šanci pronásledování přečkat – její rodiče ji ukryli na venkově. Děvče se však rozhodlo sdílet úděl s ostatními křesťany, kteří byli pronásledováni pro Krista, vydalo se pěšky do města a přiznalo se ke své víře.

Eulalia – Eulálie – byla popravena velmi krutým způsobem; vytrvalost a neústupnost mladé dívky, jak se zdá, vydráždila vyšetřující orgány k nepříčetnosti. Připisuje se jí vyjádření:

»Isis, Apollo a Venuše nejsou nic; a ani Maximianus za nic nestojí. Oni nejsou ničím, protože je vytvořily lidské ruce; a on za nic nestojí, protože dílo lidských rukou uctívá.«

Záhy se mladičká mučednice stala nejpopulárnější španělskou světicí.Svátek slaví Julie

Toto jméno má latinský původ a jeho základem je rodové jméno slavného římského rodu Iuliů, kam patřil i Caesar. Původní význam tohoto jména je dnes již nejasný. Někdo je vykládá jako „vlasatý, zářící či mladý“, jiný jako „božský“. Kde je pravda, těžko říci.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001