Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Fabián a Sebastián

Dnešní světci, Fabianus a Sebastianus, byli současníci – oba položili život za Krista v Římě v polovině 3. století, tedy za obzvlášť krutého Deciova pronásledování.

Fabianus byl papežem, na Petrův stolec byl zvolen roku 236.  Poté co zemřel císař Maximinus Thrax, naskytlo se církvi krátké období klidu. Během něj mohl papež Fabianus konsolidovat život a organizaci církve v Římě. Právě on rozdělil Město do sedmi dikasterií, za něž odpovídali jáhnové. I když v současnosti město Řím už vypadá jinak, toto rozdělení se dochovalo jako tituly tzv. „kardinálů-jáhnů“. Krom toho organizoval Fabianus také misie v Galii a Narbonské provincii – dnešní Provenci.

Roku 249 nastoupil na císařský trůn Decius, který záhy rozpoutal jedno z nejtvrdších pronásledování církve. Padl mu za oběť i papež Fabianus, který byl popraven 20. ledna roku 250. Více než rok pak trvala sedisvakance, protože během krutého pronásledování nebyla proveditelná volba papeže. Fabianus byl pohřben v Callixtových katakombách, kam sám dříve nechal pochovat papeže Pontiana.

Sebastianus, mladší Fabianův současník, pocházel z Milana. Stal se vojákem a v Římě postoupil na kariérním žebříčku až na místo důstojníka prétoriánské gardy – elitní římské jednotky, jakési císařské tělesné stráže. Za pronásledování se setkával s uvězněnými křesťany a sám přijal křest. Když se to císař dozvěděl, soptil vzteky, že „morová nákaza“ křesťanství pronikla až do jeho elitních jednotek, a odsoudil Sebastiana k obzvlášť kruté smrti: jeho vlastní vojáci si z něj měli udělat terč pro trénink lukostřelby.

Pravděpodobně znáte toto vyobrazení sv. Sebastiana – světec je připoután ke kůlu nebo kmeni stromu a provrtán šípy. Chceme-li však být přesní, není to v pravém slova smyslu obraz jeho mučednické smrti. Sebastianus totiž četná zranění přežil, byť bylo jeho tělo jakožto zdánlivá mrtvola odvázáno a pohozeno. Že ještě dýchá, zjistila jedna křesťanská vdova, která jej chtěla důstojně pohřbít. Podařilo se jí přivést Sebastiana k životu a postupně ho i vyléčit.

Brzy se však rozneslo, že Sebastianus – z nějž chtěl císař udělat precedentní případ – je naživu. Byl tedy znovu zatčen a odsouzen k smrti – tentokrát stětím mečem. Jeho ostatky byly uloženy za římskými hradbami nedaleko via Appia. Dnes na tom místě stojí bazilika San Sebastiano fuori le mura – jedna ze sedmi hlavních římských bazilik.Svátek slaví Ilona

Dnes má podle občanského kalendáře svátek Ilona. Nositelky tohoto jména určitě dobře vědí, že se vlastně jedná o maďarskou podobu jména Helena, které znamená „světlo“ či „pochodeň“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group