Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Rufus a Zosim

»Prosím vás všechny, rádi se řiďte slovem spravedlnosti. Cvičte se v trpělivosti, kterou jste poznali na vlastní oči u blaženého Ignatia, Zozima a Rufa, ale i u jiných z vašich i u Pavla a ostatních apoštolů. Věřte, že ti všichni neběželi nadarmo, nýbrž pro víru a spravedlnost. Oni věřili, že jejich místo je u Pána, a pro něho i trpěli. Nezamilovali si tento svět, nýbrž toho, jenž za nás zemřel a pro nás jej Bůh vzkřísil.«

(sv. Polykarp: List křesťanům ve Filipech IX)

 Svátek slaví Miloslav

Patří ke starým slovanským jménům a za jeho latinské obdoby jsou považována jména Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jména jsou vykládána jako „slavný milostí, slavící milost“ nebo také „milý a klidný“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001