Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Wolfgang

Svatý Wolfgang se narodil roku 934 ve švýcarské hraběcí rodině Pfullingen. Navštěvoval klášterní školu v Reichenau, kde se spřátelil s Jindřichem Babenberským. Ten jej roku 956 – již jako trevírský arcibiskup – povolal do revíru, aby zde vedl katedrální školu.

Po Jindřichově smrti roku 964 vstoupil Wolfgang do benediktinského kláštera ve švýcarském Einsiedelnu. Čtyři roky nato byl vysvěcen na kněze. Po čase byl vyslán s dalšími misionáři hlásat křesťanství Maďarům.

O Vánocích roku 972 byl WOlfgang jmenován biskupem v Řezně, tedy v diecézi, která tehdy zahrnovala i území Čech. Již 23. března roku 973 dal souhlas se zřízením nové diecéze v Praze, tedy s vyšleněním části území. Své kapitule, která s jeho rozhodnutím nesouhlasila, tehdy vzkázal:

„Vidíme na půdě oné země skrytou vzácnou perlu, kterou nemůžeme získat, neobětujeme-li své poklady. Proto slyšte: rád obětuji sebe sama i vše, co mi patří, aby tam církev zesílila a dům Páně zapustil pevné kořeny.“

Na sklonku svého života zatoužil Wolfgang odejít do samoty, proto se uchýlil do poustevny v rakouském kraji zvaném „Solná komora“. Byl však objeven a přiměn k návratu do Řezna. Zemřel 31. října 994 při pastorační cestě v Podunají v kapli sv. Otmara ve vesnici Pupping. Papež Lev IX. jej roku 1052 kanonizoval.Svátek slaví Štěpánka

Jména Štěpánka, Štěpána, ale i Štefánie a Štefanie jsou ženskými podobami Štěpána, což znamená „věncem korunovaný“ čili „vítěz“. Ženy nesoucí toto jméno jsou tedy také vítězné a slavné. Příbuzný význam mají jména Viktorie a Vítězslava.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group