Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Ignác Antiochijský

»Jako doposud buďte zajedno s vůlí biskupa. Vaše kněžstvo hodné toho jména, hodné Boha žije totiž s biskupem v takové harmonii jako struny na kytaře. Vaše jednomyslnost a láskyplný soulad opěvuje Krista. Každý z vás se staň chórem a ve svorné jednotě zpívejte jedním hlasem píseň Bohu Otci skrze Ježíše Krista, aby vás jako údy jeho Syna vyslyšel a poznal vás podle vašich dobrých skutků. Je užitečné, abyste žili v bezúhonné jednotě, poněvadž tak budete ve všem pociťovat Boha.

Jestliže já jsem se v krátké době spřátelil s vaším biskupem – a nebylo to přátelství lidské, ale duchovní – čím spíše blahořečím vám, kteří jste s ním spojeni v harmonické jednotě jako Ježíšova církev s Kristem a jako Ježíš s Otcem. Nikdo se nedej na bludnou cestu. Kdo není uvnitř církve, připravuje se o Boží chléb. Má-li totiž takovou moc modlitba jednoho či dvou lidí, čím spíše modlitba biskupa s celou křesťanskou obcí. Kdo nepřichází do shromáždění, pohrdá jím a tím se již odsoudil. Je totiž napsáno: „Bůh se pyšným protiví“. Snažme se tedy, abychom nejednali proti vůli biskupa a podřiďme se mu jako Bohu.«

(sv. Ignác: List Efezanům 4–5)

»Buďte všichni jednotní s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon. Kdo patříte k církvi, nečiňte nic bez biskupa. Nechť je za pravou Eucharistii považována ta, již koná biskup a koho tím pověřil. Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická církev. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít, ani konat hody lásky. Co on schválí, to je milé i Bohu a proto i pevné a jisté.«

(sv. Ignác: List Smyrňanům 8)

»Vládci tohoto věku zůstalo utajeno panenství Mariino i její porod, stejně i smrt. Tři tajemství výkřiku, která Bůh vykonal v tichosti. Jak jej poznal svět? Na nebi zazářila hvězda, jasnější než všechny hvězdy, a její světlo bylo nevyslovitelné, a když se objevila, vzbudila úžas. Všechny ostatní hvězdy i slunce i měsíc této hvězdě ustoupily. Její světlo bylo jasnější než všech ostatních. Lidé žasli, odkud ta nová hvězda, jíž nebylo rovné. Přestala kouzla, bylo zničeno pouto špatnosti. Byla odstraněna neznalost, zbořeno staré království, poněvadž Bůh se zjevil jako člověk, aby dal život. Poněvadž se rozhodl zničit smrt, dalo se od té doby všechno do pohybu.«

(sv. Ignác: List Efezanům 19)

 Svátek slaví Hedvika

Toto jméno je germánského původu a znělo Haduwig, což znamená „vítězící v boji“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group