Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví ct. Martin Středa

Modlitba za blahořečení ctihodného otce Martina Středy SJ

Ctihodný otče Martine, tys zasvětil svůj život službě Věčného Krále.
Oslavils ho andělskou čistotou, otcovskou péčí o své bližní,
příkladnou láskou a statečnou odvahou při obraně vlasti.
Tobě děkovali současníci jako svému zachránci.
Tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího
a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho,
v Jehož službách jsi pracoval, trpěl a umíral.
Obracím se tedy na tebe se svými prosbami.
Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu
a na tvou horlivost pro Jeho čest a slávu.
Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb,
jež se za tvého života tak osvědčily.
Vypros mi, abych až do smrti zůstal věrný Pánu Bohu a Jeho svaté církvi.
Vyžádej mi pravou horlivost po spáse duší
a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo.
Pomoz mi, abych účinně přispíval k ochraně a šíření víry v našem národě.

[Mimo to tě zvlášť prosím, pokud je to k mé spáse, o vyslyšení této mé prosby:
(zde si ji pomysli či vyslov)
Její splnění mi bude posilou v přesvědčení,
že Pán chce být oslaven tvým blahořečením,
i pobídkou, abych se o to podle svých sil přičiňoval.]

Oroduj za nás, ctihodný otče Martine,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Vyslyš, Pane Ježíši Kriste, naše prosby na přímluvu svého služebníka Martina,
abys Ty v něm byl více oslaven a Tvoji věrní se upevňovali ve Tvé svaté službě,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Otče náš…
Zdrávas Maria…
Sláva Otci…

 Svátek slaví Luděk

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group