Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Isidor

Bývalá římská provincie Hispania, dnešní Španělsko a Portugalsko, si po rozpadu Římské říše udržela románský charakter i poté, co se stala součástí říše Vizigótů. Zvláště poté, co roku 587 vizigótský král Rekkared přijal katolické křesťanství, tamní vizigótské obyvatelstvo splývalo s římským.

7. století byla doba velkého kulturního rozkvětu a vzmachu. Hispánská oblast za to vděčí především lidem, jako byl svatý Izidor, biskup ze Sevilly. V tomto městě se i narodil kolem roku 560, vystudoval katedrální školu, naučil se klasickým jazykům a stal se na přelomu 6. a 7. století biskupem.

Isidor Sevillský se nesmazatelně zapsal do dějin především svým encyklopedickým dílem Etymologiarum libri viginti – Dvacet knih o významu slov. Podává zde nejen etymologii v užším slova smyslu, jak ji chápeme dnes, ale i v podstatě summu antického vědění. Právě jemu vděčila další staletí za základ vzdělanosti – formulaci „Sedmera svobodných umění“, které díky svým antickým vzorům zpřístupnil mnoha dalším generacím:

»Disciplín svobodných umění je sedm. První je gramatika, to jest znalost jazyka. Druhá rétorika, která se dostává nejvyššího ocenění jakožto nezbytného umění krásy a výmluvnosti, zvláště v občanských sporech. Třetí je dialektika, nebo-li logika, která v nejsubtilnějších disputacích rozlišuje pravdu od nepravdy. Čtvrtá aritmetika, která se zabývá vztahy a rozlišeními mzi čísly. Pátá hudební věda, která spočívá v písních a zpěvech. Šestá geometrie, která zahrnuje rozměry a měření. A sedmá je astronomie, která se týká zákonitostí hvězd.«

(zdroj: Jana Nechutová: Středověká latina)

 Svátek slaví Ivana

Dnešní oslavenkyně Ivana je ženským protějškem jména Ivan (25. června), které je staroslovanskou variantou jména Jan. Ivana proto tvoří jednu z mnoha obdob, které se po staletí vytvářely na základě prastarého jména Jana (24. května). V Čechách jde ovšem o obdobu zcela moderní, neboť Ivana přišla do módy zhruba v polovině 20. století. Předtím jsme se u nás mohli setkat s Ivankami, ženským jménem, které se k nám po první světové válce začalo šířit ze zemí jižních Slovanů.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.