Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas
č. ú.: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.
         

dms_logo_jine Darcovska sms – podpora Proglasu pomocí DMS 

         

Darujme_cz Darujme.cz – bezpečná cesta pro vaše dary 


dar_5000 QR platby
– jednoduše a rychle pomocí mobilu

NF Radia Proglas je jedním z prvních členů Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) – je to asociace, která sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. NF na webu AVPO.                       

AVPO uděluje značku spolehlivosti prověřeným neziskovým organizacím:                        

 avpo_znacka_spolehlivosti

 

Milí přátelé a příznivci Nadačního fondu Radia Proglas,
vítáme vás na webové stránce, která vám přináší informace o naší činnosti.
Nadační fond byl transformován z Nadace Radia Proglas, kterou zřídilo Biskupství brněnské dne 21. 11. 1991.

Nadační fond byl zapsán 13. dubna 1999 a přešla na něj veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace Radia Proglas. Právní poměry NF Radia Proglas se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem.

Účelem Nadačního fondu Radia Proglas je shromažďování finančních a jiných prostředků zejména pro zajištění provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Proglas.

„Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas!“
Přísloví 15.23

Máte-li i vy zájem připojit se svým dílem, pomocí nebo darem k naší práci, budeme velmi rádi! Jakákoli forma pomoci je vítaná a za každou z nich upřímně děkujeme!
Správní rada je tříčlenná a rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů. Za NF je oprávněn jednat navenek předseda správní rady nadačního fondu.

Členové správní rady:

předseda správní rady – Martina Trembuláková, od 14. dubna 2017
člen správní rady – Pavlína Janošková
člen správní rady – Ing. arch. Petr Todorov
revizor – Ing. Jan Keprt

Jak darovat?

Pokud chcete podpořit náš nadační fond a tím i provoz Radia Proglas, můžeme vám nabídnout čtyři možnosti:
1. Převodem

z vašeho účtu na účet Nadačního fondu Radia Proglas – číslo účtu je:

4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.

bankovní spojení  Raiffeisenbank a. s., Masarykova 30, CZ - 602 00 Brno 
IBAN: CZ15 5500 0000 0042 0004 2422, BIC: RZBCCZPP.

Jako variabilní symbol uveďte své číslo člena Klubu přátel Radia Proglas nebo své rodné číslo.

2. Složenkou

(poštovní poukázkou) na výše uvedené číslo účtu u Raiffeisenbank a.s.

3.Osobně v hotovosti 

Dary pro nadační fond můžete také předat osobně na adrese Nadačního fondu Radia Proglas: Olomoucká 7, 618 00 Brno. V tomto případě nebude vaše darovaná částka krácena žádným manipulačním poplatkem.


Daňové kalkulačky
Vzor darovací smlouvy (podrobnosti): darovací smlouva


Veřejná sbírka od 1. 10. 2012 – prodej buttonů se špendlíkem nebo magnetkou 50 Kč/kus:

Objednat a pomoci s prodejem předmětů můžete na adrese 6eHlQOQh~htvRc29g. Děkujeme za váš zájem a pomoc s prodejem. Výtěžek sbírky bude použit na výrobu pořadů.


Zde uvádíme dokumenty jako výroční zprávy, revizní zprávy, účetní závěrky, Statut Nadačního fondu.


A ještě relevantní odkazy k tématu.


 

 

 

Aktualizace 2021

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group