Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas
č. ú.: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.
                           

Darujme_cz Darujme.cz – bezpečná cesta pro vaše dary 


dar_5000 QR platby
– jednoduše a rychle pomocí mobilu

NF Radia Proglas je jedním z prvních členů Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) – je to asociace, která sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. NF na webu AVPO.

                           

AVPO uděluje značku spolehlivosti prověřeným neziskovým organizacím:                        

 avpo_znacka_spolehlivosti

 

Milí přátelé a příznivci Nadačního fondu Radia Proglas,

vítáme vás na webové stránce, která vám přináší informace o naší činnosti.
Nadační fond byl transformován z Nadace Radia Proglas, kterou zřídilo Biskupství brněnské dne 21. 11. 1991.

Nadační fond byl zapsán 13. dubna 1999 a přešla na něj veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace Radia Proglas. Právní poměry NF Radia Proglas se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem.

Účelem Nadačního fondu Radia Proglas je shromažďování finančních a jiných prostředků zejména pro zajištění provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Proglas.

„Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas!“
Přísloví 15.23

Máte-li i vy zájem připojit se svým dílem, pomocí nebo darem k naší práci, budeme velmi rádi! Jakákoli forma pomoci je vítaná a za každou z nich upřímně děkujeme!

Správní rada je tříčlenná a rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů. Za NF je oprávněn jednat navenek předseda správní rady nadačního fondu.

Členové správní rady:

předseda správní rady – Martina Trembuláková, od 14. dubna 2017

člen správní rady – Pavlína Janošková

člen správní rady – JUDr. Milan Dobeš

revizor – Ing. Jan Keprt

Jak darovat?

Pokud chcete podpořit náš nadační fond a tím i provoz Radia Proglas, můžeme vám nabídnout čtyři možnosti:


1. Převodem

z vašeho účtu na účet Nadačního fondu Radia Proglas – číslo účtu je:

4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.

bankovní spojení  Raiffeisenbank a. s., Masarykova 30, CZ - 602 00 Brno 
IBAN: CZ15 5500 0000 0042 0004 2422
BIC: RZBCCZPP

jako variabilní symbol uveďte své číslo člena Klubu přátel Radia Proglas nebo své rodné číslo.

2. Složenkou

(poštovní poukázkou) na výše uvedené číslo účtu u Raiffeisenbank a.s.

3.Osobně v hotovosti 

Dary pro nadační fond můžete také předat osobně na adrese Nadačního fondu Radia Proglas: Barvičova 85, 602 00 Brno. V tomto případě nebude vaše darovaná částka krácena žádným manipulačním poplatkem.

Daňové kalkulačky

Zvolte si druh poplatníka:

Fyzická osoba: http://www.neziskovky.cz/kalkulacka.php#

poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují

  • poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy
  • poplatníci obvykle se zdržující na území České republiky, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce

Právnická osoba: http://www.neziskovky.cz/kalkulacka.php#

osoby, které nejsou fyzickými osobami

  • organizační složky státu
  • u právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2 000,- Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%.

Darovací smlouva, stačí doplnit údaje a dvakrát vytisknout. Podepsané zaslat NF k podpisu: darovací smlouva

5. Veřejná sbírka od 1. 10. 2012 – prodej buttonů se špendlíkem nebo magnetkou 50 Kč/kus:

Objednat a pomoci s prodejem předmětů můžete na adrese 6eHlQOQh~htvRc29g. Děkujeme za váš zájem a pomoc s prodejem. Výtěžek sbírky bude použit na výrobu pořadů.


Ke stažení:

Statut Nadačního fondu Radia Proglas

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

doklady, zpráva auditora a revizora:

Ucetni zaverka 2016.pdf

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Výrok auditor VZ2016.pdf

Zpráva revizora VZ2016.pdf

vysílání Radia Proglas: studio Brno, vysílače, společenské akce


Odkazy:

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO):

www.avpo.cz

Nadace DRFG, podpora Radia Proglas – zapůjčeno k užívání vozidlo VW Transporter pro výjezdy redaktorů a provoz živých studií a přenosů:

http://www.drfg-nadace.cz/

 

 

 

Aktualizace pro rok 2017: HelHor