Nadační fond Radia Proglas

Vítáme vás na webové stránce, která vám přináší informace o naší činnosti.
Nadační fond byl transformován z Nadace Radia Proglas, kterou zřídilo Biskupství brněnské dne 21. 11. 1991.

Nadační fond byl zapsán 13. dubna 1999 a přešla na něj veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace Radia Proglas. Právní poměry NF Radia Proglas se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem.

Účelem Nadačního fondu Radia Proglas je shromažďování finančních a jiných prostředků zejména pro zajištění provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Proglas.

„Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas!“
Přísloví 15.23

Máte-li i vy zájem připojit se svým dílem, pomocí nebo darem k naší práci, budeme velmi rádi! Jakákoli forma pomoci je vítaná a za každou z nich upřímně děkujeme!
Správní rada je tříčlenná a rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů. Za NF je oprávněn jednat navenek předseda správní rady nadačního fondu.

Členové správní rady:

předseda správní rady – Martina Trembuláková
člen správní rady – Helena Horáková
člen správní rady – Ing. Zbyněk Vančura
revizor – Ing. Jan Keprt

NF Radia Proglas je jedním z prvních členů Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) – je to asociace, která sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. NF na webu AVPO.                       

  Výroční zprávy NF Radia Proglas                  

Číslo účtu: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Masarykova 30, CZ - 602 00 Brno 
IBAN: CZ42 5500 0000 0042 0004 3003
BIC: RZBCCZPP
Variabilní symbol: Vaše členské číslo nebo prvních 6 čísel RČ  
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení 

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group