Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Dominik ze Silos

Španělsko se proslavilo nejen jako rodiště sv. Dominika z Guzmánu, zakladatele dominikánského řádu, ale i dalšími světci tohoto jména. Jednoho z nich, Dominika ze Silos, si připomínáme dnes. Narodil se na území Navarry v 7. století. Pocházel z chudého rodu a nejprve si vydělával na živobytí jako pastýř. Později vstoupil do benediktinského kláštera, kde se po nějakém čase stal opatem.

Jednoho dne přijel do kláštera navarrský král a vyžadoval peníze. Opat Dominik mu s úctou, ale rozhodně vydat majetek opatství odmítl – bohatství kláštera bylo určeno pro chudé, nikoli pro krále. Tím si vysloužil králův hněv a musel odejít ze země. Nalezl útočiště v Kastilii, kde mu byl svěřen polorozpadlý klášter Silos. Dominik jej zrestauroval a učinil z něj centrum duchovního života.

Na sklonku 7. století pronikali na Pyrenejský poloostrov ze severní Afriky Arabové a záhy se pod jejich nadvládou ocitly zástupy křesťanů. Svatý Dominik ze Silos se spolu s ostatními představiteli církve začal věnovat především úsilí o vykoupení křesťanských zajatců z arabského otroctví. Napřel k tomuto cíli veškeré své síly a své prostředky. To dosvědčuje i fakt, že jeho jméno se ve své době proslavilo stejnou měrou jako jméno velkého bojovníka Rodriga z Bivaru zvaného Cid campeador.Svátek slaví Dagmar

Toto jméno má záhadný původ. Je možná odrazem slovanského jména Drahomíra, jež znělo Dragomira a v germánském prostředí se změnilo v Dargmer. Protože toto jméno dostala v Dánsku dcera krále Přemysla I. Otakara Markéta, která se tam vdala a byla velmi oblíbena, je docela možné, že si Dánové její jméno přizpůsobili tak, aby znělo „denice“ či spíše „Jitřenka“ čili Dagmar. Možné však je, že právě díky vlastnostem a oblibě české princezny se jí dostalo bez nějakých změn rovnou jména tohoto.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group