Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Panna Maria Bolestná

Stála matka odhodlaně
v slzách vedle kříže Páně
na kterém syn její pněl.
Její duši v hořkém lkáni
sklíčenou bez smilování
do hlubin meč otevřel

O jak smutná, zarmoucená
byla ona svatá žena
matka Požehnaného!
Jak se chvěla, jak trpěla
zbožná matka, když viděla,
muka syna milého!

Kdo by z nás se za pláč styděl
kdyby matku Páně viděl,
v těžkém hoři nevinném!
Kdo by zůstal bez bolesti
svatou matku vida nésti
muka kříže se synem!

Pro nepravost hříšných bratří,
trpí Ježíš. Na něj patři,
jak ho člověk zbičoval:
na drahého hledí syna
jak opuštěn, v mukách hyna,
ducha otci odevzdal.

Dej nám, matko, lásky zdroji,
dej, ať žal mě s tebou spojí,
ať jej s tebou prožívám,
dej ať láskou vzplanout mohu
k trpícímu Krista Bohu
ať se jemu podobám!

Panno panen, jasná Paní,
dej mi ve svém slitování,
druhem tvého žalu být,
v každé době blízký tobě,
ať smrt Páně nesu v sobě,
z jeho ran ať umím žít.


Číslo sedm je číslo plnosti, zde vyjadřuje plnost utrpení. 
Sedmero bolestí Panny Marie je posáno takto:

1. Maria v chrámě slyší Simeonovo proroctví o tom, že její duši pronikne meč;
2. Maria s Josefem a dítětem utíkají do Egypta, aby zachránili Ježíše;
3. Maria a Josef hledají dvanáctiletého Ježíše v Jeruzalémě;
4. Maria se potkává s Ježíšem nesoucím kříž;
5. Maria je přítomna ukřižování a smrti Ježíše;
6. Maria přijímá do klína tělo mrtvého Ježíše po sejmutí z kříže;
7. Maria doprovází tělo Ježíšovo ke hrobu;Svátek slaví Jolana

NyníHudební zastavení
Skladba: Kantáta "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" BWV 84 - Chorál; Autor: Bach Johann Sebastian; Dirigent: Rilling Helmuth; Sóla: Augér Arleen - soprán; Soubor: Gächinger Kantorei Stuttgart
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Zprávy ČRo Plus
20:05Písně
20:15Radioreport
20:45Radio Vatikán (slovenské...

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group