Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví bl. Frederik (Bedřich, Miroslav)

Frederik se narodil ve fríském Hallumu na počátku 12. století. Byl synem chudé vdovy, která ho jako malého chlapce poslala do sloužit jako pasáček ovcí. Během dlouhých hodin, které takto trávil o samotě na pastvinách, našel Frederik zálibu v modlitbě.

Po čase začal Frederik uvažovat o kněžství, matka však váhala, zda jej má poslat na studie, totiž zda si to při své chudobě mohou dovolit. Chlapce se však ujal místní farář, který ho na studia poslal a podporoval jej. Během studia Frederik usiloval zvláště o rozvoj své osobní modlitby – synovské oddanosti Matce Boží, duchovního přátelství vůči svatému janu Křtiteli a úcty ke svaté Cecílii, prvokřesťanské panně a mučednici, která při obraně svého panenství položila život.

Když Frederik dokončil studia, nedosahoval ještě věku nutného pro přijetí kněžského svěcení. Věnoval se tedy výuce jako pomocník faráře ve svém rodném Hallumu. Cítil se však povolán k životu zasvěcenému ve větší míře.

Po matčině smrti se Frederik rozhodl odevzdat zcela Bohu a přijmout formu života řeholních kanovníků podle inspirace sv. Augustina. Spolu s dalšími podobně smýšlejícími muži vstoupil do premonstrátského řádu, společně pak roku 1165 založili opatství Mariengaarden, kde se Frederik stal prvním opatem.

O přijetí se ucházela řada noviců. Přicházely také ženy, proto se Frederik rozhodl založit také ženský konvent. U opatství také vznikla slavná chlapecká škola s teologickými studiemi. Zakrátko vznikl také dceřiný klášter ve Steinfeldu.

Na počátku března roku 1175 Frederik vážně onemocněl. Zemřel 3. března, krátce poté co oslavil svou poslední mši, a to ke cti Blahoslavené Panny Marie.Svátek slaví Miroslav

Dnešní den je zasvěcen především těm, kdož milují mír, Miroslavovi a Bedřichovi. Miroslav je věrným překladem jména Fridrich (nebo také Friedrich), jež je pro změnu synonymum Bedřicha, takže jde vlastně o jedno a totéž jméno, které je mimochodem dost rozšířené. Miroslavovi říkají v Dánsku Frederik, ve Švédsku Fredrik, v Anglii Frederic, a v Itálii Federico.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group