Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Panna Maria Královna

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!
Sám král touží po tvé kráse:
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!
Tyrský lid přichází s dary,
velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
V plné kráse vstupuje královská dcera,
její šat je protkán zlatem.
V barevném rouchu ji vedou ke králi,
za ní ti přivádějí panny, její družky.
Provázeny radostným jásotem vstupují v královský palác.
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
ustanovíš je za knížata po celé zemi.
Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením,
proto tě národy oslaví na věčné věky.

(Žalm 45,11–18)

 Svátek slaví Bohuslav

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group