Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Archip

»Archippovi řekněte: Hleď, ať dobře zastáváš službu, kterou jsi dostal od Pána.« (Kol 4,17)

»Pavel, ve vězení pro Krista Ježíše, a bratr Timotej, našemu milovanému spolupracovníkovi Filemonovi, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církevní obci, která se schází v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista!« (Flm 1–3)Svátek slaví Světlana

V občanském kalendáři dnes najdeme krásné a něžné jméno Světlana. Pochází z Ruska a nositelka tohoto jména by nám měla přinášet světlo a prosvěcovat život. Jedná se o jméno novodobé, zásluhu na jeho přímo masovém rozšíření má ruský básník Vasilij Andrejevič Žukovskij (1783-1852), který napsal překrásnou epickou báseň Světlana. Významem je Světlaně asi nejpodobnější latinská Lucie nebo Roxana.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001