Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Petr Klaver

Svatý Petr Klaver se narodil v katalánském Verdù roku 1580. Vzdor určitým pochybnostem vstoupil do jezuitského řádu a roku 1610 odjel do Cartageny v dnešní Kolumbii. Zde byl také po šesti letech vysvěcen na kněze. Působil především mezi těmi, kterými všichni opovrhovali – mezi africkými otroky, dováženými vzdor papežským zákazům do Nového světa. Doprovázel je i do dolů a na plantáže, což mu vyneslo všeobecnou nenávist. Petr Klaver se tak stal „otrokem otroků“. Tak působil dalších 33 let, poslední čtyři roky života byl vážně nemocen. Zemřel v Cartageně roku 1654. Jeho působení nebylo nikdy zapomenuto.

Obviňovat církev z obchodu s otroky je sice v poslední době docela v módě, není to však pravda. Církev totiž zakázala obchod s otroky, a to několikrát. Za zmínku stojí např. breve papeže Pavla III. arcibiskupu toledskému Pastorale officium z 29. května 1537 (DS 1495):

O právu člověka na svobodu a vlastnictví

»Doslechli jsme se, že římský císař Karel k potlačení těch, kteří s vášnivou lakotou proti lidskému rodu nelidsky vystupují, veřejným ediktem pro všechny své poddané zakázal, aby se kdokoli pokoušel uvrhnout Západní nebo Jižní Indy do otroctví nebo je zbavit jejich majetku. S ohledem na samotné tyto Indy – ačkoli stojí mimo společenství církve, přece nejsou a nesmějí být zbaveni své svobody či panství nad svým majetkem, neboť jsou jako lidé schopni víry a dosažení spásy, nesmějí být ničeni otroctvím, nýbrž mají být kázáním a příkladem zváni k životu – My krom toho přikazujeme, aby tak hanebným skutkům takových bezbožníků bylo bráněno a aby oni nebyli bezprávím a pohromami zbaveni naděje a nestali se zatvrzelými vůči přijetí křesťanské víry, ve snaze napomoci tvé obezřetnosti, abys všem, ať jsou jakékoliv důstojnosti, pod trestem exkomunikace latae sententiae co nejpřísněji zamezil tomu, aby si jakkoli troufali jakýmkoli způsobem řečené Indy uvrhovat do otroctví nebo zbavovat jejich vlastnictví.«Svátek slaví Daniela

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group