Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Simplicius

Podle seznamu papežů »Liber Pontificalis« byl Simplicius synem občana Tivoli jménem Castinus. Po smrti papeže Hilaria, tedy roku 468, byl zvolen jeho nástupcem. Jeho pontifikát byl dobou, kdy se hroutila Západořímská říše – roku 476 sesadil herulský vůdce Odoakar posledního západořímského císaře Romula Augustula, poslal císařské insignie do Byzance a přijal titul „král Itálie“.

Východní křesťanství tehdy bylo zachváceno sporem o monofyzitismus – mylné učení, které popíralo Kristovo lidství. Důsledky by byly katastrofální – nebyl-li Kristus člověkem, byla i jeho smrt na kříži pouze zdánlivá; ovšem v tom případě jsme nebyli vykoupeni.

Téhož roku, kdy skončila existence Západořímské říše, se zmocnil vlády v Byzanci Basiliskos, sám sympatizant monofyzitismu. Ten znovu dosadil do úřadu sesazené monofyzitské biskupy a vydal císařský edikt »Enkyklikon«, v němž odvrhl předchozí koncil v Chalkedonu. Byzantský episkopát se císařskému diktátu podřídil – na Východě se tehdy úspěšně etabloval tzv. caesaropapismus, tedy pojetí univerzální císařské moci jakožto nejvyšší autority i v otázkách víry.

V odporu proti monofyzitismu se však spojili východní mniši právě s papežem Simpliciem, oporou a rozhodným zastáncem autentického katolického křesťanství. Simplicius získal i na křesťanském Východě takovou autoritu, že sesazený císař Zenon, jemuž se podařilo vrátit na trůn roku 477, poslal papeži své vyznání víry – skutečně katolické. Papež Simplicius tuto událost oslavoval jako vítězství Boží.

Svatý Simplicius, sedmačtyřicátý papež, zemřel roku 483. Byl pohřben v portiku vatikánské baziliky sv. Petra. Martyrologium Romanum udává jako datum jeho pohřbu 10. březen.Svátek slaví Anežka

Jméno Anežka pochází z řečtiny. Slovo hagné znamená „čistá“ nebo „neposkvrněná“ a z tohoto tvaru vzniklo latinské jméno Agnes. Stejného základu je i řecké slovo hagios, což znamená „svatý“. Toto jméno nosilo mnoho světic, ale dnešní den patří klarisce Anežce České, která odešla na věčnost 2. března roku 1282. Po její kanonizaci roku 1989 byl svátek v českém církevním kalendáři nově přeřazen na 13. listopadu.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group