Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Petr Chryzolog

Svatý Petr se narodil na sklonku 4. století v italské Imole. Tamní biskup jej vysvětil na jáhna a roku 433 jej papež Sixtus III. jmenoval biskupem v Ravenně, kde působil až do své smrti roku 450. Byl velice zbožným pastýřem a také plodným autorem, dochovalo se několik desítek jeho kázání. Zvlášť půvabně, a přitom srozumitelně, dokázal mluvit i psát o tak subtilních tématech, jako je tajemství Vtělení nebo apoštolské Vyznání víry, hovořil také o Panně Marii a svatém Janu Křtiteli. Právě díky svým obsažným a přitom všeobecně srozumitelným promluvám dostal příjmení Chrysologos – ten, který hovoří zlatými slovy.Svátek slaví Bořivoj