Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Gerard (Jaromír)

Svatý Gerard se narodil v Benátkách cca roku 980. Již jako mladík se stal řeholníkem v San Giorgo Maggiore v Benátkách, studoval na univerzitě v Bologni a odešel do Uher, kde tou dobou vládl sv. Štěpán. Zde žil po sedm let poustevnickým životem, než jej král povolal k úřadu biskupa. Jako biskup byl Gerard velice oblíben, ctěn a milován.

Po smrti sv. Štěpána se v Uhrách rozpoutal boj o trůn; jeden ze šlechticů se zmocnil vlády a panoval velice krutě – mimo jiné dal utlouci členy rady. Když pak měl být korunován, pronesl proti němu biskup Gerard natolik odvážné a plamenné kázání, že se je tlumočník bál přeložit; mimo jiné předpověděl králi po třech letech smrt.

Pět let poté vypukla v Uhrách další vzpoura, nejspíše pohanské povstání (navíc spojené s bogomilstvím, proti němuž sepsal sv. Gerard polemické dílo Deliberatio supra hymnum trium puerorum v letech 1044–1046). Při cestě ze Székesfehérváru do Budína byl sv. Gerard přepaden davem a zabit kopím jakožto první uherský mučedník. Obvykle bývá uváděno datum 24. září 1046; místo jeho smrti je dnes nazýváno Gellért-hegy – Gerardův vrch. Spolu s Gerardem byla zabita řada světských i církevních hodnostářů, přežil jen slovanský biskup Beneta.Svátek slaví Jaromír

Jméno Jaromír je slovanského původu a je odvozeno od slova jarý, což znamená, že jeho nositel je „bujný, prudký a silný“. Jaromír je tedy „slavný svou silou či bujností“. Jméno lze vysvětlit i tak, že „rád slaví jaro“. Toto velmi pěkně znící jméno bylo u nás vždy velmi oblíbené, není tedy divu, že patřilo dokonce ke jménům přemyslovských knížat.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group