Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Kazimír

Svatý Kazimír pocházel z jagellonského rodu, po mateřské linii byl spřízněn také s českými panovníky. Jeho matka Alžběta byla dcerou českého krále Albrechta Habsburského a sestrou Ladislava Pohrobka. Krom toho byl mladším bratrem pozdějšího českého krále Vladislava Jagellonského. Narodil se 3. října roku 1458 na královském hradě Wawel v Krakově, jeho otcem byl polsko-litevský král Kazimír IV. Od dětství se mu dostávalo vynikajícího vzdělání, mezi jeho učitele patřili Jan Długosz alias Johannes Longinus a Filippo Buonaccorsi (zvaný též Callimachus).

Ve věku 13 let Kazimírovi uherská opoziční šlechta nabídla trůn, jeho pokus o nástup vlády však skončil neúspěšně a Kazimír se vrátil ke studiu. Poté co se bratr Vladislav stal českým králem, byl Kazimír pokládán za dědice polsko-litevského trůnu. Roku 1479 jeho otec přesídlil na Litvu a svěřil Kazimírovi správu Polska. Vykonával ji spravedlivě a nesmírně pečlivě. Otec se jej pokoušel oženit s dcerou římského císaře, nicméně Kazimír se rozhodl zůstat svobodným a věnovat se především modlitbám a postům.

Roku 1484 se Kazimír vydal za svým otcem na Litvu, 4. března však zemřel v Hrodně v dnešním Bělorusku, pravděpodobně na tuberkulózu. Jeho ostatky byly přeneseny do Vilniusu, kde jsou uchovávány v katedrální kapli. 11. června 1948 jmenoval papež Pius XII. sv. Kazimíra patronem mládeže.Svátek slaví Stela

Jméno Stela (Stella), vzniklo z latinského slova stella - „hvězda“. Ve světě je velmi rozšířeno. V románských zemích má podobu Estella či Stelle. Ze stejného základu pochází i jméno Eustella. Víme o ní, že žila ve 3. století v Galii a byla žačkou biskupa Eutropia. Když byl tento světec popraven, hrdinně pochovala jeho zmučené tělo. Dostalo se jí stejného údělu - také ona zemřela rukou kata.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group