Profil Radia Proglas

8. prosince roku 1995 o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu byl spuštěn první vysílač Proglasu na Svatém Hostýně. Vysílání mohli zachytit posluchači na území dnešního Olomouckého a Zlínského kraje, dnes máme vysílačů šestnáct a pokrývají asi třetinu území České republiky. Vysíláme rovněž digitálně v DVB-T, DAB, ze satelitu a přes internet.

Poslouchá nás odhadem 80 až 150 tisíc lidí týdně. Hlavní redakce sídlí i nadále v Brně, filiální studia máme v Praze, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, v Litoměřicích a Plzni. Z původních osmnácti hodin denně se vysílání postupně rozšířilo na čtyřiadvacetihodinové a Proglas zůstal vedle nového internetového vysílání Awradia a Radia7 (TWR) jedinou křesťanskou rozhlasovou stanicí v zemi.
Rádio je provozováno nekomerční společností Radio Proglas s.r.o., vlastněné fyzickou osobou. Ředitelem je z pověření svého biskupa jeden ze zakladatelů rádia, katolický kněz Martin Holík, který je také členem mediální rady České biskupské konference. Nadační fond Radia Proglas pomáhá shromažďovat finance od dárců a sponzorů, neboť české zákonodárství neumožňuje jednodušší podobu nestátního nekomerčního rádia. Proglas je členem Asociace provozovatelů soukromého vysílání (AVPO).

Vysílání zcela bez reklam. Toto riskantní rozhodnutí – zcela se spolehnout na dary posluchačů – se ukázalo jako dobrá volba. Česká společnost je zahlcena reklamou a naši posluchači proto oceňují, že je během poslechu neruší agresivní spoty. Pro redakci znamená velkou úlevu fakt, že není nucena řešit etické problémy, které by mohly být spojeny s vysíláním reklam na produkty, o jejichž kvalitách by redaktoři nebyli skutečně přesvědčeni. Příjem z reklam by ostatně v souvislosti s poslechovostí Proglasu byl naprosto srovnatelný se současnou úlevou na daních, kterou rádio požívá jako nekomerční organizace.

Veřejnosti se Proglas představuje jako rozhlasová stanice pro celou rodinu, kladoucí důraz na křesťanské hodnoty. Každý člen rodiny by měl ve vysílání najít svůj program a poznat, že je v našem společenství vítaným členem. Současně se učí tolerovat programy, určené jiné věkové, vzdělanostní či zájmové skupině. Proglas chce oslovit lidi prosté i vzdělané, obyvatele venkova i velkých měst. Řada pořadů je obecně kulturních, náboženské programy nejsou pouze katolické a na jejich výrobě se podílejí křesťané z nejméně deseti církví a řada lidí dobré vůle bez ohledu na vyznání.

Hlavním posláním Proglasu je připravovat půdu pro evangelizaci, vytvářet a nabízet společenství, podporovat rodinu v tradičním pojetí a vlastním způsobem života svých členů svědčit o víře v Boha, lásce a naději.

Mnoho posluchačů sleduje vysílání téměř celý den, jiní si pečlivě vybírají: existují například vyhranění zájemci o hudební žánry.

Jednotlivé typy pořadů jsou ve vysílacím schématu zastoupeny takto:

Slovesné pořady tvoří 37 procent vysílacího času. Nabízejí křesťanské hodnoty, náboženskou a rasovou snášenlivost a úctu ke každé lidské osobě. Dávají důraz na ochranu přirozené rodiny a projevují úctu mateřství a rodičovství, respekt vůči starým a bezbranným členům společnosti.
Modlitební a bohoslužebné pořady  zaujímají ve vysílání 7 procent,  zpravodajství a publicistika 13 procent,  vzdělávací a kulturní pořady  12 procent a pořady  pro děti a mládež  5 procent vysílacího času.
Hudbě je ve vysílání vyhrazeno 63 procent vysílacího času, z toho klasické a duchovní hudbě 16 procent a folkloru 5 procent. Populární hudba se na vysílání podílí 42 procenty a redakce se snaží oslovit také mladé lidi formou kvalitního repertoáru spíše menšinových žánrů, jako je hudba folková. Nechybí ani křesťanské písně různých forem.

Programová nabídka Proglasu je, jak vidíme, velmi pestrá. Aby bylo možné tak náročné vysílání bez reklam finančně zabezpečit, je nutné spolehnout se na dary posluchačů. Posluchači, které naše vysílání oslovuje a za šíření Božího slova rádiem chtějí sdílet část odpovědnosti, se sdružují v Klubu přátel Radia Proglas.

Aktualizace: leden 2019