Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Teofil (Bohumil)

Svatý Theofilos (jeho jméno bychom mohli počeštit jako „Bohumil“) byl biskupem v palestinské Caesarei a jedním z nejdůležitějších představitelů křesťanství své doby, totiž pontifikátu papeže Viktora I., tj. na přelomu 2. a 3. křesťanského století – tak aspoň dosvědčuje Eusebius z Caesareje v 5. knize své kroniky Historia Ecclesiastica. Krom toho se o Theofilovi zmiňuje ještě na dvou místech; poprvé v souvislosti s místním synodem církve na území Svaté země, později v souvislosti s diskusí o termínu slavení Velikonoc.

Na tento problém existovaly dva názory. Víme, že Kristus zemřel a vstal z mrtvých o svátku Pesach, který připadá na 15. den měsíce Nisanu. Víme také, že byl ukřižován v pátek a vzkříšen v neděli, která se právě proto stala »Dnem Páně«. Mnozí křesťané v Asii – zvláště v tzv. „janovských“ obcích – podle staré tradice slavili Velikonoce vždy v termínu svátku Pesach, tedy bez ohledu na to, na který den v týdnu připadal. Na křesťanském západě, především v Římě, však převládal názor, že vzkříšení se má slavit vždy v neděli.

Kupodivu právě Theofilos, biskup z křesťanského východu, byl zastáncem římského datování, které ostatně v křesťanství převládlo a trvá dodnes. Jiné zprávy o Theofilovi nemáme; jen Římské martyrologium zmiňuje, že žil za vlády císaře Septimia Severa a vynikal moudrostí a bezúhonným životem.Svátek slaví Kazimír

Kazimír je svým původem jméno polské a skutečně označuje někoho, kdo „kazí mír“. V Polsku má podobu Kazimierz nebo Kazik, ale najdeme je také v německé formě Kasimir nebo v anglické a francouzské podobě jako Casimira. V našem občanském kalendáři je slaven dnes, ve světovém a církevním o den dříve.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group