Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Po smrti papeže Zefyrina se roku 217 stal jeho nástupcem svatý Kalixtus. Proti němu se zvedl odpor rigoristického křídla, v jehož čele stál vzdělaný kněz jménem Hippolytus. Jedním z toho, co Kalixtovi vyčítal, bylo, že Kalixtus, sám původem otrok, povoloval, aby se svobodné ženy vdávaly za muže žijící v otroctví, což tehdejší římské právo zakazovalo. Hippolytus se pak stal prvním vzdoropapežem v dějinách a v opozici vytrval i za pontifikátu dalších dvou papežů – sv. Urbana (222–230) a sv. Pontiana (230–235). Byl autorem četných teologických spisů, nejvýznamnější je pravděpodobně dílo Apoštolská tradice – z něho vychází současný II. mešní kánon.

Právě spolu se svatým Pontianem byl Hippolytus roku 235 vypovězen z Říma a odsouzen k těžké práci v lomech na Sardinii. Zde se papež i vzdoropapež smířili a vyzvali své stoupence k obnovení jednoty. Pontianus abdikoval, aby umožnil volbu svého nástupce – nevěděl, kdy a zda se ze Sardinie vrátí, a nechtěl nechat svou církev bez pastýře. Ještě téhož roku oba zemřeli na následky fyzických útrap. Jejich těla byla převezena do Říma a oba začali být uctíváni jako mučedníci.


Jan Berchmans se narodil roku 1599 v brabantském Diestu na území dnešní Belgie. Jako sedmnáctiletý vstoupil do jezuitského řádu – Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1618 složil první sliby a následujícího roku odešel do Říma na studia. Zde se stal příkladem veselého a nesmírně přátelského života, přesto však do posledního detailu zachovával řádová pravidla. Záhy však onemocněl a své nemoci podlehl 13. srpna 1621. Spolu s dalšími jezuitskými světci – Aloisem Gonzagou a Stanislavem Kostkou – je patronem studující mládeže.Svátek slaví Alena

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group