Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. German, sv. Jan XXIII.

Roku 253 nastoupil na římský císařský trůn Valerianus. Jeho vláda byla poznamenána problémy vnějšími i vnitřními – na území Římské říše útočili jak germánské kmeny, tak Peršané, Valerianus sám musel bojovat o moc s protikandidátem na trůn Aemilianem. Ve válce s Persií byl zajat a va zajetí také zemřel.

V letech 257–258 se v říši rozpoutalo další velké pronásledování křesťanů. První edikt posílal biskupy a kněze do vyhnanství, druhý pak vyhlašoval konfiskaci majetku a trest smrti pro ty, kdo jej neuposlechli. Mezi oběťmi byli např. papež Sixtus II., římský jáhen Vavřinec, kartaginský biskup Cyprián a také dnešní světec – sv. German (latinsky byl nazýván Germanus, což doslova znamená „Dvojče“, francouzština jeho jméno přetvořila v Germain). Byl biskupem v galském městě Vesantio – je to dnešní francouzský Besançon, mučednickou smrt podstoupil roku 259.

»Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.«

(Mt 5,11n)

V katolické církvi se slaví i památka svatého papeže Jana XXIII., který  dne 11. října 1962 o tehdejším svátku Mateřství Panny Marie zahájil Druhý vatikánský koncil. V úvodním projevu apeloval na koncilní otce, aby zůstali věrní katolické tradici a přitom ji znovu předložili způsobem přiměřeným době. Prohlásil: „Kristova nevěsta chce nyní raději podat lék milosrdenství než sahat po těžkých zbraních.“

 Svátek slaví Andrej

Dnes má v kalendáři svátek Andrej, což je slovanská podoba řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je „statný, mužný a odvážný“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group