Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Agathon (Dobromil)

Agathon se narodil na Sicílii na přelomu 6. a 7. století a vstoupil zde do benediktinského kláštera v Palermu. V již velmi pokročilém věku se stal papežem – nastoupil do úřadu v červnu roku 678. Jako papež řešil spor mezi arcibiskupy v Canterbury a Yorku, zasáhl také do jednání III. konstantinopolského synodu, který se zabýval sporem o monoteletismus.

»Tak stanoví evangelní a apoštolská víra i pravá tradice: když vyznáváme svatou a nerozdílnou Trojici, to jest Otce, Syna a Ducha Svatého, hlásáme, že je jednoho božství, jedné přirozenosti a podstaty či bytnosti, jedné přirozenosti vůle, síly, díla, vlády, vznešenosti, moci a slávy. Cokoli se pak říká o této Svaté Trojici, je třeba chápat v jedinosti, co se týče jedné přirozenosti tří soupodstatných osob; k čemuž nás vede správné chápání.

Když tedy vyznáváme o jedné ze tří osob této Svaté Trojice, o Božím Synu, Slovu, a o vznešeném tajemství jeho vtělení, potvrzujeme podle evangelní tradice u našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista všechno dvojí, totiž tak, že hlásáme jeho dvojí přirozenost, totiž božskou a lidskou, jež jsou v něm podivuhodně a nerozdělitelně spojeny. A každá z jeho přirozeností má to, co jí přirozeně přísluší: božská vše, co je božské, a lidská vše, co je lidské, kromě hříchu…«

(z dopisu papeže Agathona byzantským vládcům, 27. března 680; DS 542–543)

Završení III. konstantinopolského koncilu se Agathon již nedožil; zemřel několik měsíců předtím, 10. ledna 681. Na koncilu jej zastupovali jeho legáti – pod závěry jsou podepsáni např. „Jiří, skromný kněz svaté římské církve, zástupce blaženého Agathona, ekumenického papeže římského“, „Jan, z Boží milosti biskup soluňský, legát římského apoštolského stolce“ či „Jan, nehodný biskup z Porta, koncilní legát svatého apoštolského stolce římského“.Svátek slaví Břetislav

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group